Preduzeće Park tokom ove sedmice uredilo i očistilo 91 lokaciju u KS

 

Tokom ovosedmičnih radova na održavanju javnih zelenih površina u KS radnici preduzeća Park očistili su, uredili, pokosili travu, izgrabili travnjake, orezali živu ogradu, okopali zemljište oko sadnica ruža, sezonskog cvijeća na ukupno 91 lokaciji u šest općina.
Danas su pomoću mašina pokošeni travnjaci Barama, u ulicama Muhameda Hadžijahića, Braće Begića, orezivanje žive ograde i izgrabljivanje otpada sa travnjaka u Zmaja od Bosne, okopano zemljište u cvjetnim gredicama na Mariji dvoru i ulici Reisa Džemaludina Čauševića, a orezane ruže i uređeno zemljište u ružičnjacima u Velikom i Malom parku.
Mašinska košnja izvršena je u ulici Džemala Bijedića i Bulevaru Meše Selimovića u Novom Sarajevu. U Novom Gradu mašinska košnja u toku dana obavljena je na Alipašinom polju (C faza) i ulici Oslobodilaca Sarajeva. Na području Ilidže trava je danas pokošena na rimskim iskopinama, u Hrasnici, a u banjskim parkovima izvršeno čišćenje korova iz cvjetnih gredica. U Vogošći pokošene su škarpe uz obale Radića i Jošaničkog potoka.
Jučer su radnici Parka uredili 19 lokacija i to u ulici Muhameda Hadžijahića, Zmaja od Bosne, kod Vijećnice, u parku At Mejdan, na Čengić vili, u Bulevaru Meše Selimovića, Džemala Bijedića, na Trgu heroja, u ulicama Emerika Bluma, Splitska, Miroslava Krleže, Sabora Bosanskog, Vahide Maglajlić, na Dobrinji I, u Lužanima, banjskim parkovima, Hrasnici, te ulicama Jošanička i Branilaca Vijenca.
U srijedu prema redovnom Programu održavanja uređeno je ukupno 18 lokacija od parka Koševo I, zatim ulice Muhameda Hadžijahića, Hakije Kulenovića, Juraja Najtharta, kod zgrade Higijenskog zavoda, nebodera A, B i C na Čengić vili, na Trgu heroja, u Aerodromskom naselju, ulici Kurta Šorka, na Saraj polju, obali rijeke Željeznice, Pejtonu, banjskim parkovima, Skendera Kulenovića, Remzije Veje, Feriza Merzuka, Parka penzionera i Trga žrtava genocida u Srebrenici u Vogošća.
U utorak je urađeno brojčano najviše i to 20 lokacija, a one su Koševo II, Alipašina ulica, Bulevar Meše Selimovića, Porodice Ribar, Zvornička, Vahida Panjete, Topal Osman paše, Džemala Bijedića, Nedžarići, Otoka, Alipašino polje (B faza), Nerkeza Smailovića, Semira Frašte, Gandijeva, Kasima Prohića, Saraj polje, Pejton, Vogošćanski odred, Jošanička i prostor ispred zgrade KSC-a.
Sedamnaest lokacija uređeno je prvog dana radne sedmice, a to su u Centru i Starom Gradu Asima Ferhatovića, Patriotske lige, Trg oslobođenja-Alija Izetbegović, At Mejdan, u Novom Sarajevu ulica Džemala Bijedića, Zvornička, Porodice Ribar, na Čengić vili, u Novom Gradu ulica Nurije Pozderca, Trg djece Dobrinje, Trg sarajevske olimpijade, Lukavička cesta, Saraj polje, na Ilidži naselja Hrasnica i Pejton, a u Vogošći ulica Jošanička i Park penzionera.