Park za pola godine popravio 745 kvarova na javnoj rasvjeti

Jedinica preduzeća Park zadužena za održavanje javne rasvjete na području tri općine u KS tokom prvih šest mjeseci ove godine intervenirala i i otklonila ukupno 745 kvarova. Tokom polugodišnjeg rada na području Centra, Novog Sarajeva i Novog Grada otklonjeni su kvarovi i izvršena popravka javne rasvjete shodno prijavama i nalozima koje je Parku uputilo Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS. Tako je u januaru popravljeno najviše kvarova odnosno 192, u februaru 92, tokom marta naša ekipa intervenisala je 152 puta, u aprilu 130, maju tačno 103, a u junu 76 puta.
Svoje poslove na održavanju javne rasvjete ekipa Parka specijalizovana i opremljena za ovu vrstu posla nastavit će u Centru, Novom Sarajevu i Novom Gradu raditi i do kraja ove godine, jer je jučer o tome potpisan ugovor o saradnji. Ugovor o održavanju javne rasvjete za ove tri gradske općine preduzeće Park sklopilo je s Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture KS, pri kojem djeluje i Centar za održavanje i upravljanje javnom rasvjetom. Inače putem Centra građani kvar na javnoj rasvjeti koju održava preduzeće Park na području Centra, Novog Sarajeva i Novog Grada mogu prijaviti putem telefona na broj 033/564-444.
Inače preduzeće Park u svom sastavu već četiri godine ima i jedinicu specijalizovanu i opremljenu mehanizacijom za rad na visini koja je zadužena za održavanje i popravku javne rasvjete, a u proteklim godinama su vršili svoje poslove kako na području cijelog Kantona Sarajevo, tako i na području pojedinih općina zavisno od ugovora s nadležnim Ministarstvom.
Jučer je Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture uputilo i obavještenje za pravna i fizička lic, kojima Ministarstvo nije dalo odobrenje, da u roku od 15 dana uklone reklame i drugu signalizaciju za svoje firme ili objekte sa stubova javne rasvjete na području KS. Ukoliko to ne učine nakon 15 dana sve bespravne reklame i signalizacija sa stubova javne rasvjete bit će uklonjeni, a vlasnici istih ih mogu preuzeti u preduzeću Park. Naravno za to će trebati i izmiriti troškove demontaže i skidanja. Rok za preuzimanje i izmirenje duga je 30 dana, jer Park nakon mjesec nije dužan skladištiti i čuvati demontirani materijal.