Park ove sedmice uredio 85 ulica i većih zelenih površina

Poslove mašinske košnje travnjaka, izgrabljivanja i prikupljanja biootpada sa zelenih površina, orezivanja ukrasnog grmlja, sječu preraslih dijelova ukrasnog grmlja, čišćenja parkovskih staza i stepeništa u sklopu zelenih površina, plijevljenja korova uz sadnice žive ograde i u cvjetnim gredicama radnici preduzeća Park u proteklih pet dana obavili su na ukupno 85 lokacije u šest općina u kojima ovo preduzeća ima nadležnost održavanja javnih zelenih površina.

Danas poslove čišćenja i uređenja radnici Parka u Centru, Novom Sarajevu, Novom Gradu, Ilidži  i Vogošći rade na 11 lokacije, odnosno ulica ili većih javnih zelenih površina.

Ekipa zadužena za područje Centra osim redovne higijene, utovara i odvoza otpada, u Tepebašinoj ulici orezuje ukrasno grmlje, a mašinsku košnju trave i čišćenje otpada vrši u Dalmatinskoj ulici i Mejtašu. Ekipe zadužene za orezivanje i njegu stabala pomoću auto korpe danas uređuju krošnje drveća na Džidžikovcu. Na području Novog Sarajeva radnici Parka orezuju i uređuju nasade žive ograde u Bulevaru Meše Selimovića, a na području Hrasnog vrše utovar i odvoz prikupljenog otpada. Mašinska košnja travnjaka danas se na području Novog Grada vrši u Bulevaru Meše Selimovića, Semira Frašte i Nerkeza Smailovića, a na Ilidži mašinska košnja trave vrši se uz glavnu gradsku saobraćajnicu i u centralnom dijelu Ilidže, gdje se ujedno radi i čišćenje parkovskih staza, kao i sječa preraslih i starih grana na niskom rastinju. Čišćenje korova uz sadnice žive ograde u Vogošći radi se u ulici Igmanska, a u ulici Remzije Veje osim utovara i odvoza smeća danas pomoću mašina uređuju travu na zelenim površinama, kao i prikupljanje otpada.

Jučer su ekipe Parka poslove održavanja obavile na 20 lokacija i to u Jukićevoj, Franca Lehara, Tepebašinoj, Hamze Hume, na Džidžikovcu, u Valtera Perića, Bulevaru Meše Selimovića, Zmaja od Bosne, Aleji lipa, Trgu djece Dobrinje, Salke Nazečića, na Alipašinom polju (B faza), u ulicama Semira Frašte, Trgu ZAVNOBiH-a, Petra Tiješića, na Dobrinji IV, lijevoj obali rijeke Željeznice na toku u centralnom dijelu Ilidže, u Hrasnici, Omladinskoj i na Trgu ispred zgrade KSC-a u Vogošći.

Radnici Parka i u srijedu uredili su i očistili, shodno redovnom Programu održavanja ukupno 20 lokacija i to u ulicama Tepebašina, Hamze Hume, u Vrazovoj, na Marijin dvoru, površinama kod Alipašine džamije, ulicama Zmaja od Bosne, Azize Šaćirbegović, u Bulevaru Meše Selimovića, Mustafe Kamerića, Trgu sarajevske olimpijade, Safeta Hadžića, Alibega Firdusa, Nurije Pozderca, Emila Zole, Semira Frašte, ulici Hrasnička cesta, u naselju Hrasnica, te Skendera Kulenovića, Feriza Merzuka i Jošanička.

Sedamnaest lokacija u utorak uredile su i očistile ekipe Parka i to u ulicama Mis Irbina, na Trgu oslobođenja-Alije Izetbegovića, na Breci, Branilaca Sarajeva, Spomen parku „Mirzi i Davorinu“, na Trgu Prvog korpusa Armije RBiH, na Trgu heroja, Zmaja od Bosne, na Čengić vili, u ulici Džemala Bijedića, Alibega Firdusa, Alibega Firdusa čikmi, banjskim parkovima na Ilidži, u Hrasnici, te ulicama Feriza Merzuka, Jošanička, kao i u Parku penzionera u Vogošći.

Prvog radnog dana ove sedmice radnici Parka također su poslove čišćenja i održavanja realizirali na 17 lokacija i to na Breci, Ciglanskoj ulici, Višnjiku, Džidžikovcu, površinama u blizini Općine Centar, Kranjčevićevoj, parku prof. dr. Nijaza Durakovića, na Otoci, Alipašinom polju (C faza), u centralnom dijelu Ilidže, ulici Hrasnička cesta, te u Vogošći škarpu u ulici Igmanska, Parku penzionera i Trgu žrtava genocida u Srebrenici.