Radnici Parka na inicijativu Općine Centar uređuju Spomen obilježje ubijenoj djeci Goražda

U saradnji i na inicijativu Općine Centar s Općinom Goražde radnici preduzeća Park danas u ovom herojskom gradu hortikulturno uređuju Spomen obilježje ubijenoj djeci Goražda. Ekipa Parka zadužena za izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih zelenih površina jutros su počeli sanaciju i rekonstrukciju hortikulturnih sadržaja u sklopu ovog obilježja posvećenog djeci Goražda stradaloj i ubijenoj u periodu 1992-1995. godina.
Na obali Drine u sklopu Spomen obilježja zasađeno je pet crvenolisnih javora, a određene površine ukrašene su sa 140 sadnica ukrasnog grmlja. Formirane su i nove cvjetne gredice u koje je zasađeno novo sezonsko cvijeće.
Sve sadnice u Goražde jutros su stigle iz Sarajeva, iz Parkovog rasadnika, a njihovu nabavku i sadnju finansirala je Općina Centra. Radnici Parka ofarbali su i obnovili postojeće štafle koje su svojevrsna mjesta za sjedenje na postojećim zidovima.
I uz nišan “Bosanski šehida” koji se nalazi u neposrednoj blizini Spomen obilježja zasađene su sadnice ruža.
Radovi na hortikulturnoj rekonstrukciji Spomen obilježja započeli su jutros, a bit će završeni u toku dana.