Staru i opasnu topolu u Malom parku uklonila ekipa Parka

Ogromno stablo topole u Malom parku danas je ekipa Parka specijalizovana za njegu i orezivanje uklonila i ono više nije opasnost za pješake i posjetioce Malog parka, okolne objekte, kao ni spomen biste u čijoj blizini se nalazilo.
Stručna komisija utvrdila je da se topola nalazi u fazi odumiranja, da joj je statika ugrožena i da imela koja je prekrila veći dio debla dodatno doprinosi propadanju stabla, te da ono kao takvo usljed vremenskih neprilika može biti opasno za pješake i imovinu. Na osnovu toga Općina Centar izdala je rješenje za sječu stabla, a Zavod za zaštitu kultuno, historijskog i biološkog naslijeđa je također dao saglasnost za sječu, pošto je Mali park pod zaštitom Zavoda.
Jutros rano ekipe Parka s mehanizacijom bile su na terenu i izvršile sječu stabla. Kompletnu sječu, pošto se radilo o stablu visokom nekoliko desetina metara, radnici Parka certificirani za ovu vrstu posla, obavili su iz krana auto korpe, bez ikakvih problema.
Na mjestu danas uklonjen topole bit će, kada se steknu pogodni vremenski uslovi, zasađeno novo stablo.