Dan: 4 mjeseca ago

Park uredio brojne površine povodom Sarajevo Film Festivala

Preduzeće Park uredilo je sve lokacije u ulici Branilaca Sarajeva, na Trgu Susan Sontag, ispred Pozorišta mladih, u haremu Kalin hadži Alijine džamije i prema Metalcu,tako da ako je suditi po uređenju javnih, zelenih površina sve je spremno za sarajevski, festivalski jubilarni spektakl koji nam slijedi narednih dana. Parkova ekipa specijalizovana za izgradnju novih ili rekonstrukciju | Pročitaj više |

Parkove ekipe čiste i uređuju zapuštene površine u krugu Kampusa

Cijeli tim radnika preduzeća Park jutros rano je u Kampusu UNSA započeo obimne poslove čišćenja samoniklog rastinja, korova, trave i orezivanja stabala na prostoru koji duži vremenski period nije čišćen, niti uređivan. S trimerima, pilama, alatom za sječu, te raspoloživom mehanizacijom započeti su radovi čišćenja dijela Kampusa koji se proteže paralelno sa saobraćajnicom u ulici Zmaja | Pročitaj više |