Parkove ekipe čiste i uređuju zapuštene površine u krugu Kampusa

Cijeli tim radnika preduzeća Park jutros rano je u Kampusu UNSA započeo obimne poslove čišćenja samoniklog rastinja, korova, trave i orezivanja stabala na prostoru koji duži vremenski period nije čišćen, niti uređivan. S trimerima, pilama, alatom za sječu, te raspoloživom mehanizacijom započeti su radovi čišćenja dijela Kampusa koji se proteže paralelno sa saobraćajnicom u ulici Zmaja od Bosne.
Prema zahtjevu i uz finansiranje Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS bit će očišćeno više od 4.000 metara kvadratnih površine zarasle u rastinje i korov. Danas započeti radovi trajati će desetak dana, a tim Parka broji preko 20 radnika obučenih za rukovanje alatom i pilama za sječu i čišćenje. Kontinuirano rad radnika s pilama, trimerima i alatom pratit će i ekipa Parka specijalizovana za njegu i orezivanje stabala koji će vršiti poslove orezivanja suhih i oštećenih grana, oblikovanja krošnji ili sječu odraslih i velikih stabala. Na terenu će biti i mehanizacija Parka kojom će prikupljeni materijal biti pokupljen i odvezen. Prema najavama na tom prostoru nakon čišćenja i uređenja bit će izgrađen veliki studentski park.