Apel građanima da samoinicijativno ne orezuju stabla na zelenim površinama

Iako je preduzeće Park jedino ovlašteno za njegu, oblikovanje ili orezivanje stabala na javnim zelenim površinama, u Sarajevu se dešava i da pojedinci neovlašteno i nestručno orežu grane ili cijela stabla i tako zelenilu samo nanesu štetu i unište njegov izgled.
Posljednji primjer desio se u strogom centru grada, gotovo na Marijin dvoru, odnosno na početku ulice Zmaja od Bosne. Građanin je smatrao da grane odrasle breze i smrče na zelenom pojasu uz glavnu saobraćajnicu su suvišne i vrlo nestručno i samoinicijativno ih je orezao u mjeri kojoj je on želio. Za tako uništene dvije krošnje stabala osim što sada predstavljaju ruglo, prijeti i opasnost u vrijeme velikih vrućina da rezovi budu podložni sušenju i oboljenjima, a u dogledno vrijeme i da dva dugogodišnja stabla potpuno propadnu. O dešavanjima u ulici Zmaja od Bosne obaviještena je i Parkova služba komunalnih redara koji su na licu mjesta sačinili zapisnik, evidentirali lice koji je neovlašteno i samoinicijativno uništilo dva stabla, te sve to proslijedila Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.
Kako bi spriječili ovakve pojave i zaštitili zelenilo koje se godinama njeguje i održava na javnim zelenim površinama u KS iz preduzeća Park apeliju na građane da ne vrše ovakve poslove, jer tako samo uništavaju i skrnave naše zajedničko javno dobro. Za taj posao zaduženo je preduzeće Park koje osim stručnih i certificiranih radnika ima i mehanizaciju i alat za tu vrstu posla, a sve se obavlja uz saglasnost i nadzor nadležne općinske službe. Naime, građani koji smatraju da dijelove grana, krošnji ili cijela stabla treba orezati ili posjeći potrebno je da se obrate Općini na čijem prostoru se stablo ili više njih nalazi. Općine imaju formirane stručne komisije koje izlaskom na teren procjenjuju koji vrstu radova i u kojoj količini treba izvršiti. O tome izdaju dozvolu u obliku rješenja, a na osnovu istog jedinica preduzeća Park vrlo brzo i uradi samu intervenciju u skladu s nalogom.
Parkova jedinica na raspolaganju je i na komercijalnoj osnovi ovakve usluge pružiti fizičkim ili pravnim licima ukoliko na parcelama u njihovom vlasništvu imaju takva stabla. Ekipa specijalizovana za ovaj posao interveniše i u okviru Kantonalnog i općinskih štabova civilne zaštite, policijskih stanica ili vatrogasnih jedinica.