Kantonalna uprava CZ uručila zaštitna odijela i opremu radnicima Parka zaduženim za orezivanje stabala

Radnici jedinice preduzeća Park specijalizovni za njegu i orezivanje stabala, a i radnici koji rade u Sektoru održavanja zelenila imaju nova zaštitna odijela i opremu za rad.
Naime Kantonalna uprava civilne zaštite KS uručila je nova zaštitne odijela i opremu za 28 radnika ovog preduzeća, a sastoji se od zaštitnih odijela, šljemova i čizama. Primopredaja donirane opreme izvršena je u prisustvu rukovodstva Uprave civilne zaštite KS i preduzeća Park, a prisustvovao joj je i jedna dio radnika.
Inače Parkova ekipa zadužena za ovu vrstu posla dio je ekipe Civilne zaštite KS i na poziv iste, ali i u slučaju vremenskih ili drugih nepogoda izvršava zadatke zaštite i spašavanja sa raspoloživom mehanizacijom i opremom na području cijelog Kantona Sarajevo.
Nova zaštitna odijela itekako će dobro doći radnicima Parka koji izvršavaju jedan od najrizičnijih poslova, a dobar dio svojih zadataka obavljaju i na visinama od nekoliko desetina metara. Saradnja Kantonalne uprave civilne zaštite KS i preduzeća Park nastavlja se i dalje, a najavljeno je da bi uskoro ova jedinica trebala biti opremljena i novim alatom i mehanizacijom.