Radnici Parka dekorisali drveni most u blizini zgrade Općine Centar

 

Drveni, pješački most preko Koševskog potoka, koji spaja ulice Mis Irbina, odnosno Trg Prvog korpusa Armije RBiH i Hamze Hume dobio je i hortikulturno dekorativno ruho. Uredili su ga radnici preduzeća Park dekorativnim sadnicama grmlja crnogorice i trajnica.
U postojeće okrugle žardinjere u blizini mosta zasađene su sadnice ruža, a prostor je dodatno uređen i sezonskim cvijećem i lavandom. Uređenje prostora na dvije obale Koševskog potoka u blizini zgrade Općine Centar dekorisan je kao rezultat saradnje Općine i preduzeća Park na uređenju i rekonstrukciji manjih zelenih površina u Centru. I kameni zidovi, obale potoka dekorisan je hortikulturnim sadnicama.
Sve radove odnosno sadnju izvršila je Parkova jedinica zadužena za rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih zelenih površina, a zasađeni dekorativni materijal vlastiti je proizvod i uzgojen je u Parkovima rasadnicima u Nedžarićima i Sokolović Koloniji.
Radove je finansirala Općina Centar.