Radnici Parka danas uređuju 18 lokacija u KS

Osamnaest lokacija u pet općina u KS danas će urediti i očistiti ekipe preduzeća Park zadužene za održavanje javnih zelenih površina. U Centru na tri lokacije već traju radovi, mašinski se uređuju travnjaci i uklanja trava sa površina u ulici Marcela Šnajdera, u ulici Zmaja od Bosne vrši se orezivanje i uređenje nasada žive ograde, a na zelenom pojasu prema Željezničkoj stanici vrši se uklanjanje i sječa starih i osušenih sadnica ukrasnog grmlja. U Novom Sarajevu, u ulici Grbavička danas će biti uređeni travnjaci i živa ograda, odnosno mašinski se vrši košnja trave i orezivanje, odnosno oblikovanje žive ograde. Na Grbavici I i II, te u ulici Paromlinska vrši se utovar i odvoz prikupljenog otpada. Na pet lokacija u Novom Gradu i to u ulicama Džemala Bijedića, Safeta Zajke, Nerkeza Smailovića, na Alipašinu polju (B faza), na platou ispred OŠ”Fatima Gunić” pomoću kosilica i mehanizacije danas će biti uređeni travnjaci, pokošena i pokupljena trava. Radnici Parka na Ilidži uređuju površine u blizini potputnjaka u ovom naselju, a higijena travnjaka i prikupljanje smeća koje je završilo na travi radi se na području Hrasnice, Pejtona i u centralnom dijelu Ilidže.
Na četiri lokacije u Vogošći danas će raditi ekipe Parka zadužene za područje ove općine. U ulici Remzije Veje mašinski se vrši košnja trave, a u ulici Feriza Merzuka, na Trgu žrtava genocida u Srebrenici i u Parku penzionera metenje staza i čišćenje otpada.