Radnici Parka postavili nove posude za otpad u parku At Mejdan

Radnici preduzeća Park jutros su u parku At Mejdan postavili nove posude u korpama za sitni otpad. Rezultat je to dogovora koje su postigli v.d. direktor preduzeća Park Edin Abdurahmanović tokom nekoliko sastanaka koji su održani s načelnikom Općine Stari Grad Ibrahimom Hadžibajrićem. Naime u protekla tri mjeseca u razgovorima s predstavnicima Starog Grada uvijek se naglašavao nedostatak i obnova parkovskog mobilijara na zelenim površinama na području ove općine, a najviše se to odnosilo na uređenje najveće parkovske površine odnosno park At Mejdan. Primijećeno je da nije u pitanju intenzitet redovnog održavanja parkovskih površina nego upravo nedostatak odnosno otuđivanje parkovskih korpi za otpad, te činjenica da onda otpad biva odlagan na travnjake. Tako je preduzeće Park nabavilo potrebne posude i postavilo ih u postojeće korpe koje se nalaze uz parkovske staze, a dogovoreno je da ti radovi budu realizirani i na drugim površinama u Starom Gradu, kao što je i parkovska površina na Bentbaši.
Rezultat dogovora je i da u toku naredne sedmice Parkova jedinica za njegu i orezivanje odraslih stabala u parku At Mejdan izvrši orezivanje grana na visokim stablima koje zaklanjaju svjetiljke javne rasvjete. U ovom parku u narednom periodu, kada se za to stvore uslovi, bit će realizirani i drugi radovi na uređenju parkovskih površina, staza i slično.