Ekipa Parka u parku At Mejdan orezuje grane koje zaklanjaju javnu rasvjetu

Radnici Parka danas su orezali grane velikih stabala u parku At Mejdan koji su zaklanjale svjetiljke na stubovima javne rasvjete. Od jutarnjih sati traju radovi na orezivanju grana stabala uz stubove javne rasvjete, a posao se vrši iz krana auto korpe. Uporedo ekipe Parka vrši i prikupljanje orezanih grana i otpada, utovar i odvoz. Inače današnje uređenje u At Mejdanu rezultat je dogovorene intenzivnije saradnje preduzeća Park i Općine Stari Grad, koju su dogovorili v.d. direktor Edin Abdurahmanović i načelnik Ibrahim Hadžibajrić. Prošle sedmice u ovom parku postavljene su i nove posude u korpe za sitni otpad, a prema najavama u narednom periodu ovoj najvećoj parkovskoj površini u Starom Gradu bit će posvećena pažnja i u smislu građevinskih radova, odnosno rekonstrukciji travnjaka i parkovskih staza.
Radnici preduzeća Park osim današnjih radova na orezivanju grana koje zaklanjaju stubove javne rasvjete, u parku At Mejdan istovremeno vrše i poslove orezivanja ruža u ružičnjacima, mašinski kose travu, te vrše izgrabljivanje biootpada. Košnja trave vrši se i u ulici Vrazova i na Marijin Dvoru.
Danas je u toku i uređenje naselja Grbavica I, a osim košnje trave, vrši se i orezivanje žive ograde.
Mašinska krošnja travnjaka na zelenim površinama u Novom Gradu danas je u toku u naselju Aneks i u Prijedorskoj ulici. Orezivanje žive ograde radi se u ulici Gradačačke, Vahide Maglajlić i na Trgu Zlatnih ljiljana. Na Ilidži, odnosno u Hrasnici danas je na programu krošnja trave i uređenje travnjaka, a u ulici Hrasnička cesta orezivanje nasada žive ograde.
U Vogošći, u ulici Igmanska danas ekipa Parka također vrši uređenje zelenih površina, odnosno mašinski kose travu, te vrše prikupljanje i odvoz otpada. Drugi dio ekipe zadužene za njegu i orezivanje stabala danas je angažiran na poslovima oblikovanja krošnji u ulici Vrazova, u Centru.