Ekipa Parka u Trnovu uređuju i čiste zelene površine kod zgrade Općine

Preduzeće Park kroz Program redovnog održavanja na području Igmana i Bjelašnice ima svoju jedinicu koja svakodnevno vrši čišćenje i uređenje zelenih površina. Poslovi higijene, odnosno prikupljanja otpada, ali i čišćenja i uređenja rade se na Velikom polju, na prostoru Parka djece Srebrenice na Bjelašnici, te površinama uz zgradu Općine Trnovo. Tako danas ekipa Parka uređuje i čisti zelene površine uz zgradu Općine, a pomoću trimera i alata vrši se košnja trave, izgrabljivanje biootpada. Osim uređenog travnjaka, bit će izvršeno i prekopavanje zemljišta uz sadnice ukrasnog grmlja. Ujedno će pomoću alata biti izvršeno i orezivanje ukrasnog grmlja, kao i prikupljanje i odvoz otpada. Redovno održavanje zelenih površina na području Trnova bilo je i jedna od tema sastanka koji su prošle sedmice imali v.d. direktor Parka, Edin Abdurahmanović i načelnik Trnova, Ibro Berilo.
I u drugim općinama danas, na desetak lokacija, u toku su radovi čišćenja i hortikulturnog uređenja javnih zelenih površina. Ekipa Parka zadužena za područje Centra mašinski kosi travu u Malom i Velikom parku, a u Alipašinoj ulici vrši se orezivanje i uređenje žive ograde. U toku je i uređenje zelenog pojasa i površina u ulici Zmaja od Bosne, a te radove vrši Parkova ekipa zadužena za Novo Sarajevo.
Orezivanje ukrasnog grmlja i žive ograde radi i ekipa Parka s područja Novog Grada i to u naselju Dobrinja (C5), u ulici Oslobodilaca Sarajeva. U ovoj ulici te na Trgu Zlatnih ljiljana danas je na programu i mašinska košnja travnjaka.
Uređenje i čišćenje banjskih parkova na Ilidži danas je na programu ekipe zadužene za područje ove općine, a osim košnje trave pomoću kosilica, radi se i na prikupljanju pokošene trave, te čišćenju otpada sa parkovskih staza i prolaza.
Ekipa Parka zadužena za područje Vogošće danas u ulici Igmanska mašinski uklanja travu sa škarpe u ovoj ulici, prikupljanje i odvoz biootpada, a ujedno se radi i plijevljenje korova uz sadnice žive ograde, te orezivanje i oblikovanje iste.
U Novom Gradu i to u ulicama Gradačačka i Trg ZAVNOBIH-a uz pomoć auto korpi ekipa Parka specijalizovana za njegu i orezivanje stabala vrši poslove orezivanja i oblikovanja krošnji odraslih i velikih stabala.