Park At Mejdan od oktobra bogatiji za nove kvadrata travnjaka

Park At Mejdan u Starom Gradu od oktobra će imati više kvadrata zelene površine, a rezultat je to dogovora danas postignutog na sastanku predstavnika preduzeća Park, Općine Stari Grad, preduzeća Rad i Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajeva. Na sastanku koji su inicirali v.d. direktor Parka, Edin Abdurahmanović i Ibrahim Hadžibajrić, načelnik Starog Grada danas je finaliziran dogovor o izgradnji dodatnih zelenih površina i uređenju travnjaka u parku At Mejdan. Najkasnije do 5. oktobra ekipe Parka počet će hortikulturne radove izgradnje novih kvadrata travnjaka u parku, a preduzeće Rad će uporedno s tim izvršiti rekonstrukciju i izgradnju pješačke staza uz lijevu obalu Miljacke. Naime, dogovoreno je da postojeća pješačka staza, odnosno trotoar uz samu riječnu obalu bude proširen do dva metra, čime će postojeći prostor do sada uzurpiran parkiranim automobilima dobiti potpuno novo šetalište uz ovaj park koji se nalazi pod zaštitom Zavoda. Preostali dio prostora, od sada prekriven betonom, ekipe preduzeća Park će revitalizirati i izgraditi potpuno nove, inače neophodne kvadrate javnih zelenih površina u Starom Gradu.
Dogovoreno je da odmah bude planirana i gradnja pješačkih staza koje će kroz travnjak voditi do lokacija na kojima tokom ljeta mogu biti postavljene ljetne bašte.
Načelno odobrenje na revitalizaciju i rekonstrukciju zelenih površina na sastanku je dao i Nervin Dacić, direktor Zavoda za zaštitu kulturno- historijskog i prirodnog naslijeđa KS, a Zavod će učestvovati i u izradi idejnog projekta rekonstrukcije i revitalizacije zelenih površina u At Mejdanu.
Prema riječima Suada Handanagića, izvršnog direktora preduzeća Rad, ekipe ovog preuzeća zajedno će s kolegama iz Parka izraditi idejno rješenje već u narednih desetak dana i nakon završetka administrativne procedure radovi na rekonstrukciji trotoara između Miljacke i parka At Mejdan mogu početi zajedno sa rekonstrukcijom parkovskog travnjaka koju će raditi preduzeća Park.
V.d. direktor Abdurahmanović stava je će ekipe Parka u roku od desetak dana, zavisno od vremenskih uslova, moći završiti sve hortikulturne radove i da bi već u drugoj polovini oktobra At Mejdan mogao biti bogatiji za dodatne zelene površine.
Danas je razgovarano i o mogućnostima rekonstrukcije i zaštite već nekoliko puta uništavanog travnjaka u gornjem dijelu At Mejdana, gdje do sada pojedinci ostavljaju ostatke hrane za ptice i pse lutalice, zbog čega strada i travnjak, a i parkovska površina izgleda neuredno i zapušteno.
Načelnik Hadžibajrić apelirao je također na preduzeće Park da se u parku At Mejdan postave informativne table o zabrani izvođenja vlasničkih pasa na zelene površine zbog onečišćenja i prljanja.