Park uređuje cvjetne gredice i proizvodi novi cvjetni dekor

Iako je proizvodnja novog sezonskog cvijeća u Parkovim rasadnicima u Nedžarićima uveliko u toku, a koje će u oktobru biti zasađeno na javne zelene površine, radnici ovog preduzeća zaduženi za održavanje zelenila na terenu, na izmaku ljeta, još uvijek posebno pažnju posvećuju uređenju postojećeg cvjetnog dekora u gredicama na zelenim površinama. Tako je danas u Malom parku u ulici Maršala Tita od korova očišćena cvjetna gredica koju krasi sezonsko jednogodišnje cvijeće. I na drugim lokacijama danas se užurbano radilo na uređenju i čišćenju zelenih površina, košnji trave, orezivanju žive ograde, čišćenju parkovskih staza i slično. Živa ograda uz šetalište u Obala Maka Dizdara i u ulici Terezija danas je orezana i uređena. Ujedno su uređene i zelene površine gdje je izvršena mašinska košnja trave, a pokošena je trava i na površinama u ulicama Kranjčevićeva i Čobanija.
Zeleni pojas uz saobraćajnicu u ulici Zmaja od Bosne također je očišćen od trave, a košnja trave izvršena je i u ulici Porodice Ribar. Ekipa Parka orezala je i uredila nasade žive ograde u naselju Grbavica I.
Šetalište uz rijeku Dobrinjku, odnosno površine koje su u nadležnosti preduzeća Park danas su pomoću mašina pokošene i uređene od trave i drugog otpada.
Danas je ekipa Parka uredila, odnosno pokosila travnjak i očistila parkovske staze u banjskim parkovima na Ilidži, a pomoću mašina pokošena je i trava na obali rijeke Željeznice.