INTERVJU: V.D. DIREKTORA KJKP “PARK” EDIN ABDURAHMANOVIĆ ZA AGENCIJU ONASA

 

INTERVJU: V.D. DIREKTORA KJKP “PARK” EDIN ABDURAHMANOVIĆ

Razgovarala: Ajsela MEKIĆ

SARAJEVO, 13. SEPTEMBRA (ONASA) – V.d. direktora KJKP “Park” Edin Abdurahmanović u intervjuu za Agenciju ONASA između ostalog govori, o kadrovskoj situaciji u preduzeću, problemima sa kojim se susreću, parkovskom mobilijaru, saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture u Vladi KS, budžetu KJKP “Park” za 2019. godinu, te planovima za naredni period.

ONASA: Kakvo ste stanje zatekli u KJKP “Park” po preuzimanju funkcije v.d. direktora?

ABDURAHMANOVIĆ: Nakon 12. juna 2019 godine, kao i u svakom novom poslu, potreban je jedan određeni period da provedete u firmi i tek onda da imate sliku u kakvom je stanju firma.
Nažalost, prvog dana su me zatekli veliki problemi, od tužbi uposlenih prema firmi koji imaju milionske iznose, narušenih međuljudskih odnosa, zastarjele mehanizacije, pa do nedostatka radnika i naravno finansija.

ONASA:.Kakva je kadrovska situacija u preduzeću, da li posjedujete adekvatnu opremu?

ABDURAHMANOVIĆ: Nažalost i u tom segment firma ima i te kako problema, jer je “Park” kompleksno preduzeće i u određenim oblastima je zaista potrebno veliko znanje i iskustvo. Naravno, kao i u svakom javnom preduzeću, imate dosta radnika koji neodgovaraju zahtjevima i potrebama preduzeća, a primijetio sam da je sistematizacija u JP rađena na osnovu želja, što je za svako preduzeće pogubno.

ONASA: Sa kojim problemima se susrećete u radu?

ABDURAHMANOVIĆ: Najveći problemi su tužbe usposlenika, koje upravo sada dolaze na naplatu i dovode firmu u nepovoljnu situaciju, gdje prijeti blokada, jer se radi o milionskom iznosu. Također, jedan od problema je manjak nekvalifikovanih radnika, ljudi koji stvarno doprinose firmi.

ONASA: Kakva je saradnja sa resornim ministarstvom u Vladi KS?

ABDURAHMANOVIĆ: Zaista moram reći da se zasniva na fer odnosima, u stalnoj smo komunikaciji i shodno obečanom smatram da će firma zaista u budućnosti zaista biti prosperitetna.

ONASA: U Kantonu Sarajevo dešava se stalna devastacija parkovskog mobilijara, kako se ovaj problem može riješiti s obzirom na to da se ugrožava sigurnost djece?

ABDURAHMANOVIĆ: Tačno je da i pored ulaganja općina, kao vlasnika zemljišta tih javnih površina, Vlade KS kroz Uredbu o zaštiti okoliša, a i preduzeća “Park” na održavanju kao i stalnom i svakodnevnom nadzoru i pregledu stanja na terenu, imamo pojavu da pojedinici iz ko zna kojih potreba uništavaju, lome, pale ili otuđuju mobilijar na dječijim igralištima. Takav primjer u dva navrata u jednoj sedmici imali smo u parku Betanija- Jezero na samom početku mog mandata, gdje su u jednoj sedmici od postojeća tri kompletno uništena dva dječija igrališta. Jedini način da se zaštite dječija igrališta, javne zelene površine kao javno dobro je pokazala su novčane kazne za počinioce takvih djela. Jedino kroz taj vid zaštite možemo probuditi svijest ljudi o bitnosti javnog zelenila kao našoj zajedničkog dobra, a time će povećat i priliv budžetskih sredstava koja se mogu ulagati upravo u obnovu i modernizaciju dječijih igrališta i javnih zelenih površina, te izgradnju novih.

ONASA: Kakva je posjećenost Rekreativnog zabavnog centra “Pionirska dolina” i ZOO vrta, te koliko Vlada KS ulaže u očuvanje i obogaćivanje novim sadržajima?

ABDURAHMANOVIĆ: “Pionirska dolina” i ZOO vrt je zelena oaza u samom centru grada, prostor namijenjen kompletnoj porodici. Iako su ulaganja u modernizaciju i obogaćivanje ponude limitirana uposleni se zaista trude učiniti taj prostor sa stanovišta ponude ugodnim, lijepim i popularnim ambijentom. Brojem posjetilaca smo zadovoljni, ako gledamo na činjenicu da je on godinama približno isti, međutim naš cilj je da on bude veći i da konstantno raste. Posjetioce “Pionirske doline” čine kako stanovnici BiH, sve više i turisti koji dolaze u Sarajevo. Mi želimo da to bude na još većem nivou, odnosno da kao i u ostalim evropskim metropolama svakom gostu bude prioritet tokom boravka posjetiti i zoološki vrt tog grada. Što se tiče ulaganja Vlade KS, godišnjim budžetom za ishranu životinja izdvaja se ukupno 100.000 KM, a nama se taj novac isplaćuje u 12 “rata”, odnosno svakog mjeseca dobijemo po oko 8.300 KM.

ONASA: S obzirom na to da je dvomjesečna Velika akcija čišćenja uspješno završena, smatrate li da je ovakvih akcija više potrebno našem gradu?

ABDURAHMANOVIĆ: Akcije koje osim uređenja neuređenih i zapuštenih prostora imaju za cilj i uticati na svijest građana o bitnosti higijene javnih zelenih površina i te kako su dobrodošle i trebaju našem gradu. Međutim treba uskladiti nadležnosti, obaveze i odgovornosti svih u toj oblasti, u praksi treba primijeniti zakonsku odredbu da su stanari ili upravitelji stambenih zgrada dužni održavati prostor oko svojih objekata, definisati prostore koji su u nadležnosti KS, općina i nadležnosti između komunalnih preduzeća onda će nam velike, zajedničke akcije čišćenja doći kao nagrada i vid druženja, razvijanje međuljudskih i komšijskih odnosa.

ONASA: Koliko građani Sarajeva trebaju doprinositi očuvanju uređene zelene javne površine?

ABDURAHMANOVIĆ: Odgovorom na prethodno pitanje dat je djelimično i odgovor o bitnosti doprinosa građana u očuvanju zelenih površina. Osim urbane kulture življenja građani kao i mi uposleni u komunalnoj privredi trebamo javne zelene površine tretirati kao dobro svih nas. Ono što je uređeno i očišćeno trebamo zajedno čuvati od novih onečišćenja, vlastitim primjerom doprinijeti higijeni javnog prostora, vandalizam i uništavanje mobilijara i zelenila zakonski sankcionisat, jer samo tako budžetski novac može biti ulagan u izgradnju novog zelenila, umjesto konstanstno u obnavljanje uništenog.

ONASA: Da li ste zadovoljni godišnjim budžetom KJKP “Park” za 2019. godinu?

ABDURAHMANOVIĆ: Park na godišnjem nivou održava blizu tri miliona kvadrata javnih zelenih površina u KS, a godišnji budžet koji se isplaćuje u 12 jednakih, mjesečnih rata iznosi oko šest miliona KM. Međutim, taj iznos u konačnici je mnogo manji jer mi svakog mjeseca za iz Budžeta KS primljenu dotaciju (ratu) moramo platiti PDV, a s druge strane “Park” je jedino preduzeće koje građanima ne ispostavlja direktne fakture za svoju uslugu. Time je “Park” limitiran u finansijskom smislu samo na primanja iz Budžeta KS, što se direktno odražava i na naše poslovanje, na nemogućnost obnove mehanizacije, novih zapošljavanja i slično. Hortikultura jednog grada je njegova estetika i njoj i te kako treba u finasijskom smislu biti posvećena puno veća pažnja.

ONASA: Kakvi su Vam planovi u narednom periodu?

ABDURAHMANOVIĆ: Mnogo je planova i projekata koji su u pripremi, a koji su opet uslovljeni finansijskim sredstvima. Plan nam je prije svega jasno definisati prostor, odnosno svaku zelenu površinu koju Park održava. Saradnju s ostalim komunalnim preduzećima s kojima nam se teritorijalno preklapaju nadležnosti jasno razgraničiti i poboljšati, jer time će i naša usluge biti puno bolje i kvalitetnije, što nam je prioritet. Mi smo ovdje u službi građana kao direktnih korisnika naših usluga i to će nam biti prvi cilj. Zadatak nam je i naći načine da se obnovi mehanizacija i sredstva rada koji nisu obnavljani duži period. Svakako tu su obnova i modernizacija naših postojećih pogona za proizvodnju i uzgoj vlastitih sadnica. “Pionirska dolina” naš je specifičan cilj, a to je obogatiti i sadržajnijom učiniti ponudu ovog centra tokom zimskog perioda, a već sad pokušavamo od ambasada u našoj zemlji dobiti podršku kako bi ove zime oraganizirali klizalište na ledu, izgradnju prostora za edukaciju djece i mladih, nabavku novih rekvizita za dječiju igru i zabavu, organiziranje zimskog bazara, te niz drugih projekata.

ONASA: Šta mislite o ulozi i značaju nezavisnog novinarstva u BiH i koliko je ono bitno za razvoj demokratskog društva?

ABDURAHMANOVIĆ: Biti u službi javnosti, objektivan, poštivati činjenice, nikada na usluzi vladajućim ideologijama ili nekim drugim interesnim skupinama, a na uštrb istine. Dakle samostalno i bez tuđih pritisaka i uplitanja izvještavati javnost o nekoj važnoj temi. To je za mene nezavisno novinarstvo. Da li ga ima u BiH – ima. Ali, nažalost, jako malo. U posljednje vrijeme svjedoci smo učestalih napada na novinare i onemogućavanja dolaska do informacija neophodnih za informisanje javnosti u BiH. Takvih primjera je mnogo zbog čega im zakonskim rješenjima moramo garantovati slobodu u radu, a to je od vitalne važnosti za demokratičnost društva. Ja ću uvijek pružiti potpunu podršku kvalitetnom i nezavisnom novinarstvu. ONASA je dala veliki doprinosu razvoju nezavisnog novinarstva u BiH.
Vjerovatno je Agencija ONASA imala određenih pritisaka, međutim, niste popustili, te ste objektivno obavještavali. Znam da je teško, ali mislim da ako ovako nastavite ono pravo će pobijediti i da nećete nikad posustati. Znam da tiraž prodaju loše vijesti, objavljuju se i vijesti sa neprovjerenim informacijama, ali ja nisam nikad čuo da ste vi tako nešto objavili. (kraj)