U At Mejdanu preduzeće Park gradi novih 800 kvadrata travnjaka i rekonstruiše postojeće zelene površine

Park At Mejdan u Starom Gradu ovih dana dobit će novih 800 metara kvadratnih zelenih površina, a danas je upravo tim povodom i organizirano potpisivanje Sporazuma o saradnji. Naime u Općini Stari Grad danas je v.d. direktora Edin Abdurahmanović u ime preduzeća Park potpisao sporazum s načelnikom Ibrahimom Hadžibajrićem na osnovu kojeg će ovaj park dobiti nove zelene površine, ali bit će rekonstruisane i postojeće. Sporazum koji između ostalog podrazumijeva rekonstrukciju i izgradnju novih zelenih površina, zbog rekonstrukcije postojeće betonske i pješačke staze uz park At Mejdan potpisali su i v.d.direktorica preduzeća Rad Vera Arnautović, a s obzirom da se ovaj park nalazi pod zaštitom JU Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno- historijskog i prirodnog naslijeđa i direktor Nervin Dacić. Sporazum na osnovu kojeg će radovi početi u narednoj sedmici osim proširenja pješačke staze uz lijevu obalu Miljacke i pretvaranja dosadašnje asfaltirane staze u nove zelene površine, podrazumijeva i brojne radove na rekonstrukciji i saniranju postojećih, a uništenih zelenih površina, orezivanje velikih stabala, sadnju novih stabala, te obnovu parkovskog mobilijara.

Osim izgradnje novih 800 kvadrata travnjaka u parku At Mejdan preduzeće Park u narednim danima izvršit će i sječu četiri postojeća, stara stabla, a na njihovom mjestu zasaditi 13 novih stabala. Zelene površine u At Mejdanu bit će bogatije i za 30 novih sadnica ukrasnog grmlja, ali i nove nasade žive ograde. Radnici Parka izvršit će i orezivanje i oblikovanje postojećih thuja u ovom parku, žive ograde brijesta, ukrasnog grmlja, a ukloniti će i očistiti stare i osušene sadnice. Zemljište za novi travnjak bit će prihranjeno i lumbrihumusom iz vlastite Parkove rasadničke proizvodnje. Osim toga park At Mejdan bit će bogatiji i za novih deset parkovskih klupa sa naslonom i isto toliko korpi za smeće sa pepeljarama. Na postojećim klupama Park će zamijeniti i oštećene štafle, a bit će izvršeno i farbanje štafli, te postojećih korpi za otpad. Nakon rekonstrukcije u parku At Mejdan bit će postavljena i info tabla o pravilima korištenja parkovskih površina. Sve radove finansira Općina Stari Grad, a izvođač nabrojanog je preduzeće Park.