Vandali ponovo uništili dječije igralište u ulici Hamze Orlovića na Breci

Djeci i mladima naselja Breka, konkretno u ulici Hamze Orlovića ponovo je uništen prostor za igru i rekreaciju, odnosno igralište koje je nedavno obnovljeno opet se našlo na meti vandala. U ovom naselju komunalni redari preduzeća Park ponovo su zabilježili oštećenja i to na čak tri sprave na igralištu, lanac koji drži sjedište ljuljačke je isčupan, sjedišta i drvena greda klackalice polomljeni, a mreža za penjanje u jednom dijelu odvojena od nosive grede. Komunalni redari Parka koji i vrše nadzor i pregled stanja sprava i mobilijara na 287 dječjih igrališta o svemu su sačinili zapisnik, fotografirali oštećenja i obavijestili nadležno ministarstvo. Međutim poražavajuća je činjenica da je ovo dječije igralište obnovljeno već jednom ove godine i to prije nekoliko mjeseci u okviru realizacije malih projekata koje preduzeće Park ima sa Općinom Centar. Obnovu sprava polovinom ove godine finansirala je Općina Centar, kao i njegovu izgradnju prije nekoliko godina. Novim primjerom ponašanja i vandalskog odnosa prema dječijim igralištima i zelenim površinama ponovo se pokazuje odnos pojedinaca prema javnom dobru svih nas, jer i pored konstantnog nadzora, zaštite i ulaganja u obnovu ili izgradnju pojedincima treba vrlo malo da unište prostor namijenjen prije svega zdravom rastu i razvoju najmlađih sugrađana. Značajan je i podatak da sva oštećenja na ovom, ali i drugim igralištima nisu nastala usljed dječije igre i rekreacije nego upravo odnosom i to uglavnom odraslih pojedinaca koji fizičkom silom uništavaju, ruše, lome, otuđuju sprave ili njihove dijelove. Ovakvim odnosom ugrožena je prije svega sigurnost djece, jer se često dešavaju i situacije da pojedinci uklone informativne naljepnice o neispravnosti sprave koje ostavljaju komunalni redar Parka kada uoče oštećenje. Ovim putem preduzeće Park ponovo upućuje apel građanima da čuvamo zelene površine i dječija igrališta kao javno dobro svih nas, a da pojedince koji čine oštećenja prijave policiji, nadležnoj općinskoj službi ili Komunalnim redarima preduzeća Park na broj 033/560-584.