Park na 278 lokacija realizira jesenje uređenje zelenih površina

Na ukupno 278 lokacija u Sarajevu ili gotovo 3 miliona kvadrata zelenih površina preduzeće Park provodi aktivnosti održavanja i čišćenja. Najviše lokacija je u Novom Gradu i to ukupno 96, u Novom Sarajevu 62, u Centru 50 računajući i Pionirsku dolinu kao zasebnu cjelinu, na Ilidži 32, u Vogošća 27 i najmanje u Starom Gradu odnosno njih 11.
Poslove održavanja i njege zelenila preduzeće Park realizira shodno sezoni i Programu održavanja kao najvećem godišnjem projektu. I danas se na terenu realiziraju brojne aktivnosti na 21 lokaciji u šest općina i to Starom Gradu, Centru, Novom Sarajevu, Novom Gradu, Ilidži i Vogošći. U ulici Asima Ferhatovića danas je realizirana košnja travnjaka, na Breci i u ulici Avde Hume orezivanje grmlja, uređenje ružičnjaka na Trgu oslobođenja- Alija Izetbegović i u Velikom parku. U Novom Sarajevu ekipa Parka u ulici Put života uređeni su nasadi žive ograde, košnja trave u ulici Zmaja od Bosne, Topal Osman pašinoj, Zagrebačkoj, a u Porodice Ribar, na Grbavici II, Radničkoj i Splitskoj priprema cvjetnih gredica za sadnju novog cvijeća. Na pet lokacija u Novom Gradu danas je pokošena je trava i to u ulicama Safeta Hadžića, Milana Preloga, Brčanska, Ilije Engela i Gradačačka.
Na Ilidži orezivanje žive ograde urađeno je u Pejtonu, a ruža u Butmirskoj cesti, na obali Željeznice košnja trave. U Vogošći u ulicama PO “Zvijezda” i Omladinska uređeni su travnjaci, a trava pokupljena i odvezena.