Ekipa Parka za devet mjeseci otklonila 1.161 kvar na javnoj rasvjeti

Ekipa preduzeća Park zadužena za održavanje javne rasvjete u tri općine u Sarajevu za devet mjeseci ove godine uspješno je popravila 1.161 kvar na uličnim svjetiljkama. Poznato je da preduzeće Park još prije četiri godine, po nalogu Vlade KS, osnovalo jedinicu specijalizovanu i ovlaštenu za otklanjanje i popravku prijavljenih kvarova na javnoj rasvjeti, o čemu s Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture KS ima potpisan ugovor o održavanju javne rasvjete na području Centra, Novog Sarajeva i Novog Grada. Specijalizovana ekipa Parka osim stručnog osoblja na raspolaganju ima i specijalizovana vozila, odnosno auto korpe iz čijih kranova se i obavljaju poslovi na visinama i do 20 metara. Od januara do kraja septembra ova jedinica uspješno je realizirala 1.161 naloga za popravku kvarova prijavljenih putem Centra za nadzor i upravljanje javnim rasvjetom. Najviše prijavljenih i realiziranih naloga ekipa Parka imala je prvog mjeseca ove godine i to 192, zatim u avgustu 155 i u martu 152. Za deset manje u odnosu na mart imala je u julu, u aprilu 130, potom u septembru 119, te u maju 103. U februaru i junu bilo je nešto manje prijavljenih kvarova i to 92 u drugom mjesecu ove godine, a u šestom ukupno 76. Svoje zadatke ekipa Parka realizira i ovaj mjesec, a poslove izvršava isključivo po nalogu resornog ministarstva, a u hitnim slučajevima na intervenciju izlazi i po prijavi policije i Elektroprivrede.
Inače građani u čijim ulicama ne radi rasvjeta kvar ne mogu prijaviti direktno preduzeću Park, nego Centru za nadzor i upravljanje javnom rasvjetom KS. Dežurni broj za prijavu kvarova je 033/564-444, a ekipa Parka na intervenciju izlazi po prijemu naloga Ministarstva u čijoj nadležnosti se nalazi Centra za javnu rasvjetu.