U At Mejdanu radnici Parka sade novi drvored uz šetalište

Parkova jedinica za izgradnju i podizanje novih i rekonstrukciju postojećih zelenih površina danas u parku At Mejdan sadi novi drvored uz šetalište čija je izgradnja, odnosno proširenje počelo prije dvije sedmice. Danas pomoću mašina i alata vrši se priprema zemljišta, nivelacija i iskop rupa i na tom mjestu upravo je počelo formiranje novog drvoreda od 13 mladih stabala. Svako stablo za ovu namjenu proizvedeno je i uzgojeno u Parkovom rasadniku u Nedžarićima. Prethodno je preduzeće Park na prostoru uz lijevu obalu Miljacke od raskrsnice kod Bakr-babine džamije do Latinske ćuprije izvršilo orezivanje i uklanjanje četiri stara i oboljela stabla katalpe. Ujedno osim sadnje novog drvoreda u parku At Mejdan u toku je i orezivanje postojećih sadnica ukrasnog grmlja i čišćenje opalog lišća novonabavljenom opremom i alatima. Nakon sadnje i uklonjanja betonske površine sa zemljišta između pješačke staze i parkovske površine i proširenja šetališta preduzeće Park će uraditi i izgradnju novih 800 kvadrata travnjaka u sastavu At Mejdana. Bit će izvršena i rekonstrukcija postojećeg travnjaka i orezivanje odraslih stabala u sklopu parka. Svi radovi dogovoreni su, krajem septembra, potpisanim sporazumom sa Općinom Stari Grad, koja i finansira rekonstrukciju šetališta i Parka. U projektu učestvuje i preduzeće Rad i Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.