Orezivanje stabala, grmlja i uklanjanje opalog lišća prioritetni zadatak radnika Parka

Osim uklanjanja i čišćenja opalog lišća, travnjaka, jedan od osnovnih zadataka radnika preduzeća Park u novembru jeste orezati ukrasno grmlje, završiti pripreme ružičnjaka za zimu i orezati stare, osušene, oštećene i grane na stablima koje mogu u slučaju sniježnih padavina biti polomljene. U Novom Sarajevu ekipa zadužena za područje ove općine pomoću ljestvi ovih dana u ulicama Zmaja od Bosne i Bulevaru Meše Selimovića završava orezivanje manjih stabala koja se nalaze na zelenom pojasu uz glavnu gradsku saobraćajnicu. Isti poslovi rade se i u naseljima Velešići i Grbavica. Isto zadatak ima i ekipa Parka zadužena za područje Novog Grada gdje na Trgu ZAVNOBIH-A i u Bulevaru branilaca Dobrinje da oreže sadnice ukrasnog grmlja i ruža, a pomoću puhača vrše se poslovi čišćenja opalog lišća i sitnog otpada sa travnjaka.
Puhači za čišćenje lista danas su osnovni alat i jedinice zadužene za područje Centra gdje se u Velikom parku i na površinama u blizini zgrade Kantona Sarajevo vrši čišćenje biootpada i sitnog smeća. Očistiti travnjak od otpada jedan je od zadataka i ekipe Parka zadužene za područje Ilidže, a danas je na programu centralni dio ovog naselja i banjski parkovi. Ekipa Parka u Vogošći raspoređena je u ulici Spasoja Blagovčanina, Braće Kršo i Jošanička gdje i ekipa zadužena za orezivanje stabala vrši poslove uklanjanja grana, a pomažu im kolege zadužene za održavanje zelenih površina u ovoj općini.