Preduzeće Park završava rekonstrukciju zelenila i površina parka At Mejdan

Preduzeće Park radove na rekonstrukciji parka At Mejdan privodi kraju, a završava se i proširenje šetališta uz lijevu obalu Miljacke od Latinske ćuprije do raskrsnice pored Bakr-babine džamije. Prvo je preduzeće Park uklonilo četiri stara stabla katalpi, a nakon toga preduzeće Rad izvršilo je proširenje trotoara, odnosno izgradnju šetališta i uklanjanje betonske površine uz rub zelene površine At Mejdana. U sklopu šetališta preduzeće Park zasadilo je 13 novih stabala koja će već s proljeća svojim krošnjama praviti hlad šetačima i prolaznicima. Na prostoru nekadašnje betonske površine jedinica Parka specijalizovana za izgradnju novih zelenih površina izgradila je novih 800 kvadrata travnjaka čime je park At Mejdan bogatiji za novu travnu površinu. Zasađena je i živa ograda, a unutra parka postojeće sadnice ukrasnog grmlja su orezane i pripremljene za zimski period. Orezana su i velika, postojeća stabla platana i kestena kao i drugog drveća koje se nalazi u sklopu parka. At Mejdan uskoro će biti bogatiji i za deset novih parkovskih klupa i isto toliko korpi za sitni otpad, a bit će postavljena u info tabla o pravilima korištenja parkovskih površina. Inače sve radove finansira Općina Stari Grad, s kojom je i potpisan ugovor, čiji potpisnici osim preduzeća Park su i preduzeće Rad koje je izvršilo asfaltiranje šetališta i JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno- historijskog i prirodnog naslijeđa koje vrši nadzor radova.