Ekipe Parka orezuju stare i opasne platane u Jošaničkoj ulici u Vogošći

Stari platani u Jošaničkoj ulici u Vogošći ovu zimu dočekat će sigurni i bezbijedni za prolaznike i objekte, jer danas je počelo njihovo uređenje i priprema za snijeg i vremenske nepogode. Ekipa preduzeća Park specijalizovana za orezivanje i njegu velikih stabala od jutros u ovoj ulici orezuju osušene grane, oblikuje krošnje i uklanja grane koje smetaju uličnoj rasvjeti ili drugim instalacijama. Radove koji su dogovoreni sa Općinom Vogošća započeti jutros trebali bi biti završeni u toku sedmice, a intervencija će biti realizirana na svakom stablu s obje strane uz saobraćajnicu, odnosno u drvoredu i s lijeve i s desne strane ulice, gdje je ta intervencija potrebna. S obzirom na rizičan posao uz mehanizaciju to jeste auto korpu iz čijeg krana se realizuje orezivanje istaknuto je i upozorenje za pješake i učesnike u saobraćaju da prilagode svoje kretanje na mjestima gdje se radovi izvršavaju. Ekipa Parka zadužena za područje ove općine u Jošaničkoj ulici vrše i prikupljanje biootpada, te čišćenje travnjaka i pješačkih staza.
Također i ostale ekipe Parka danas su aktivne na provedbi poslova jesenje pripreme zelenih površina za mraz i niske temperature. U Centru ekipa Parka vrši orezivanje ukrasnog grmlja u naselju Koševsko brdo, a u ulici Džemaludina reisa Čauševića pomoću puhača uklanja se opalo lišće i drugi otpad sa zelenih površina.
Orezivanje grmlja i mladih stabala nastavljeno je danas i u ulici Avde Smajlovića, a u toj i ulicama Porodice Ribar i Aleja lipa vrši se čišćenje otpada i odvoz. U Novom Gradu pomoću puhača, na Trgu ZAVNOBIH-a u toku je čišćenje travnjaka, a priprema ružičnjaka za zimu vrši se na Trgu nezavisnosti, Trgu djece Dobrinje i na Alipašinom polju (C faza). Čišćenje travnjaka radi se u banjskim parkovima na Ilidži, a od Stupa prema centralnom dijelu ove općine ekipe Parka orezuju ukrasno grmlje.