Na Soukbunaru zasađeno 35 novih stabala

U naselju Soukbunar, prostor nekadašnjeg rezervoara postaje uređena zelena oaza, sa sadržajima koji omogućavaju uživanje u zelenilu, odmoru i rekreaciji. Ovaj prostor bogatiji je za 35 novih stabala zasađenih na zelene površine u blizini dječjeg igrališta, a planirana i izgradnja novih igrališta. Sada je ovaj prostor bogatiji za 25 novih breza, a tu je i 10 stabala voćki i to jabuke i trešnje. Sva stabla vlastiti su proizvod Parkovih rasadnika u Nedžarićima i Sokolović Koloniji, a na Soukbunaru su ih zasadili pripadnici Štaba civilne zaštite Općine Centar i mjesnih odbora, uz podršku radnika Parka.
Služba civilne zaštite i mjesne zajednice Općina Centar angažovala je više od 30 svojih članova iz mjesnih odbora „Donji Velešići“, „Hrastovi-Mrkovići“, „Nahorevo“, „Park-Višnjik“, „Skenderija-Podtekija“, „Trg oslobođenja-Centar“, te Soukbunara, koji su zajedno sa pripadnicima preostalih mjesnih štabova civilne zaštite iz uz pomoć radnika preduzeća Park obavili i pripremu za sadnju, te samu sadnju 35 stabala.
Nabavku sadnica i kompletnu akciju organizirala je Općina Centar, koja kroz godišnji ugovor s preduzećem Park o uređenju manjih i površina koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem je i realizirala projekat pošumljavanja prostora bivšeg rezervoara na Soukbunaru.