Park danas na 17 lokacija uređuje zelene površine

Preduzeće Park nakon rada organiziranog u dežurama tokom proslavljanja Dana državnosti BiH, danas je nastavilo svoje redovne aktivnosti na uređenju i čišćenju zelenih površina u punom kapacitetu. Od jutros na 17 lokacija na području pet općina ekipe Parka raspoređene su na poslovima čišćenja otpada sa travnjaka, orezivanju grmlja, sanaciji uništenih zelenih površina, mašinskoj krošnji trave, utovaru i odvozu prikupljenog otpada.
Na području Centra u Velikom parku vrše se poslovi čišćenja opalog lišća i drugog otpada sa travnjaka, a u naselju Breka orezivanje ukrasnog grmlja. U Novom Sarajevu utovar i odvoz prikupljenog otpada radi se u Vilsonovom šetalištu, uz šetalište pored Miljacke i u ulici Envera Šehovića. U Grbavičkoj ulici i to uz stambene objekte od brojeva 44 do 48 ekipe Parka izvršavaju sanaciju zelenih površina.
Mašinska košnja trave danas se radi na području Novog Grada i to u ulicama Bosanska, Geteova, na Trgu nezavisnosti i Alipašino polje (C faza). Čišćenje i prikupljanje otpada radi se u Bulevaru Mimar Sinana, Miroslava Krleže i na Alipašinom polju (C faza). Isti poslovi, kao i utovar i odvoz prikupljenog otpada radi se danas i na području Hrasnice. Na području Vogošće u ulicama Jošanička i Omladinska ekipe Parka rade čišćenje travnjaka, a u Jošaničkoj vrši se i čišćenje otpada sa zelenih površina nastalog prilikom orezivanja drvoreda platana, jer ekipa Parka zadužena za orezivanje i njegu stabala na toj lokaciji vrši orezivanje više od 80 stabala platana.