Dan: 4 dana ago

Preduzeće Park i UNDP u parku Betanija-Jezero zasadili 50 novih stabala

Nekoliko stotina stabala preduzeće Park zasadilo je tokom novembra u Sarajevu, a samo u parku Betanija-Jezero u proteklim danima zasađeno je ukupno 170 stabala. Krajem prošle sedmice sadnji novih stabala na sarajevskim javnim zelenim površinama doprinijela je i inicijativa Razvojnog programa Ujedinjenih nacija-UNDP u BiH, koje je u potpunosti realiziralo preduzeće Park. Naime shodno projektu koji | Pročitaj više |