Preduzeće Park i UNDP u parku Betanija-Jezero zasadili 50 novih stabala

Nekoliko stotina stabala preduzeće Park zasadilo je tokom novembra u Sarajevu, a samo u parku Betanija-Jezero u proteklim danima zasađeno je ukupno 170 stabala. Krajem prošle sedmice sadnji novih stabala na sarajevskim javnim zelenim površinama doprinijela je i inicijativa Razvojnog programa Ujedinjenih nacija-UNDP u BiH, koje je u potpunosti realiziralo preduzeće Park. Naime shodno projektu koji je realiziran u posljednjim danima novembra novih 50 stabala zasađeno je i raste na najvećoj parkovskoj površini udaljenoj nekoliko kilometara od strogog centra grada. Nova stabla i to 20 breza, isto toliko stabala brijesta i 10 stabala sofore zasađeni su na zelenoj površini u parku Betanija-Jezero u blizini novoformiranog puta prema naselju Šip.
Inače u novembru je u ovom parku zasađen voćnjak od 70 stabala raznih voćki i 50 stabala u okviru projekta sanacije degradiranih površina koji preduzeće Park realizira sa Ministrom prostornog uređenja i zaštite okoliša KS. Svih 170 stabala uzgojena su u Parkovom rasadniku u Nedžarićima i Sokolović Koloniji i vlastiti su proizvod ovog preduzeća, a kompletnu sadnju i pripremu, prihranu i zaštitu obavile su ekipe preduzeća Park.