Večeras, sat prije ponoći ekipe Parka započele orezivanje platana u Alipašinoj ulici

Hladnoća, odnosno temperatura ispod nule, noć, slabo osvjetljenje i rad na visini u kranu auto korpe večeras nisu bili prepreka radnicima preduzeća Park da prije sat započnu orezivanje i oblikovanje krošnji platana u Alipašinoj ulici.
S obzirom na veliku frekvenciju vozila, ali i pješaka, brojne poslovne objekte u ovoj ulici koji su otvoreni u toku dana ekipe Parka spremno su prihvatile da i u vrlo otežanim uslovima urade posao uređenja drvoreda platana samo da zatvaranjem ove ulice po danu ne izazovu probleme građanima Sarajeva. Nakon što je završen trolejbuski saobraćaj večeras oko 23 sata ekipe Park, s mehanizacijom, specijalizovane za orezivanje i njegu odraslih stabala došle su u Alipašinu ulicu i od raskrsnice s ulicom Maršala Tita započele orezivanje krošnji platana. Poslovi, odnosno uklanjanje najnižih grana i rezanje najviših grana s ciljem spuštanja nivoa visine stabla, te oblikovanje izvršava se na način da sjekač u kranu auto korpe na visini oko 15 metara s pilom u rukama mora pristupiti svakoj grani, oblikovati ukupnu krošnju i orezanu drvnu masu bezbijedno spustiti na tlo. Uz vozilo auto korpe postavljena je i signalizacija koja vozače, ali i druge učesnike u saobraćaju preusmjerava u drugu traku i obavještava ih da se radovi obavljaju na visini. Uz specijalizovane sjekače Parka tu su i ekipe koje prikupljaju i odvoze drvnu masu s lica mjesta, kao i raspoloživa mehanizacija ovog preduzeća. Na terenu je i Parkova ekipa komunalnih redara koja nadzire i obezbjeđuje prostor na kojem se izvršavaju radovi, faze radova se fotografišu, a u slučaju problema tu su i da na licu mjesta sačine službenu zabilješku. Plan je da u toku večeri, odnosno ujutro do ponovnog početka rada trolejbuskog saobraćaja bude urađeno gotovo pola posla, a u pitanju je nekoliko desetina stabala. Poslovi orezivanja i oblikovanja stabala platana u Alipašinoj ulici podrazumijevaju rad na svakom stablu drvoreda na potezu od raskrsnice s ulicom Maršala Tita, s obje strane saobraćajnice u Alipašinoj i sve do raskrsnice prema ulici Husrefa Redžića. Kompletni radovi izvršavati će se u toku noći, a ukoliko to padavine dozvole trebali bi biti završeni do kraja ove sedmice. Orezivanje i uređenje drvoreda platana u ovoj ulici vrši se po odobrenju Općine Centar.