Author: aldijana hamza

Radnici preduzeća „Park“ angažirani na čišćenju opalog lišća, okopavanju ružičnjaka i košnji trave

Radnici preduzeća „Park“ zaduženi za održavanje javnih zelenih površina osim redovnog svakodnevnog čišćenja parkovskih površina danas vrše orezivanje niskog raslinja u ulici Asima Ferhatovića, kao i izrabljivanje opalog lišća u naselju Breka, te u parku At Mejdanu, koa i uređenju zelenog pojasa uz glavnu saobraćajnicu u naselju Marijin dvor. Izrabljivanje lišća trenutno...

Orezivanje i sječa stabala u ulicama Behdžeta Mutevelića i Derviša Numića

Osim svakodnevnih radova koji podrazumijevaju uređenje i čišćenje zelenih površina, pripremu sadnica za nadolazeće zimske dane, orezivanje i okopavanje sadnica ruža, ukrasnog grmlja i mladih stabala, radnici preduzeća „Park“ ovih dana užurbano rade i na orezivanju i sječi starih stabala. Poznato je da je preduzeće „Park“ jedino ovlašteno preduzeće za orezivanje i...

Novo cvijeće u Centru, čišćenje staza, orezivanje grmlja, izgrabljivanje lišća i košnja trave sa zelenih površina u KS

Pogodne vremenske prilike radnici preduzeća „Park“ ovih dana koriste kako bi završili aktivnosti na jesenjem uređenju javnih zelenih površina u Kantonu Sarajevo i što kvalitetnije parkovske i druge površine pripremili za nadolazeće zimske dane. Danas je novim sezonskim cvijećem uređen Spomenik ubijenoj djeci Sarajeva gdje su radnici “Park”-a zasadili violu, a cvijeće...