Category: Aktuelnosti

Brojne dežurne ekipe „Park“-a u nedjelju i ponedjeljak obavljat će poslove uređenja i održavanja javnih zelenih površina, za posjetioce će biti otvoren RZC “Pionirska dolina” i zoo vrt

Tokom vikenda, ali i bajramskih praznika preduzeće “Park” organizirat će svoj rad na način da će naše ekipe, u okviru dežura, izvršavati osnovne zadatke i raditi na očuvanju zelenih površina obuhvaćenih našim redovnim Programom održavanja. Dežurne ekipe radnika “Park”-a izvršavat će zadatke na čišćenju i prikupljnju smeća i otpadaka sa zelenih površina,...

Polomljenje i uništene klupe na Stupu novi primjer vandalskog odnosa pojedinaca prema zelenim površinama

Izgradnja nove zelene površine, montaža parkovskog mobilijara, uređenje i održavanje vrlo su bitan zadatak preduzeća “Park”, koje upravo za cilj ima učiniti ljepšim i ugodnijim ambijent življenja svakog građanina u Sarajevu. S druge strane jako je bitan i vrlo važan odnos svakog pojedinca prema zelenilu i parkovskim sadržajima kao javnom dobru, jer...

Postavljene parkovske klupe i korpe u Centru „Safet Zajko“, u toku rekonstrukcija dječijeg igrališta u ulici Patriotske lige i košnja trave na brojnim lokacijama u KS

Shodno ugovorima koje preduzeće „Park“ ove godine realizira sa Općinom Novi Grad brojne manje javne zelene površine i površine uz saobraćajnice u ovoj općini uređene su ili će to uskoro biti novim hortikulturnim sadržajima. Preduzeće „Park“ angažirano je, između ostalog, i na uređenju i izgradnji novih zelenih površina u Centru za edukaciju,...

U toku mašinska i ručna košnja trave na brojnim lokacijama u KS, završava se obnova igrališta na Ciglanama, orezuju stabla u Novom Gradu i Vogošći

Preduzeće „Park“, shodno Programu održavanja javnih zelenih površina, kao najvećem godišnjem projektu ovog preduzeća, ali i činjenici da trenutne vremenske prilike pogoduju bujanju trave, ovih dana maksimalne napore ulažu da mašinski i ručno izvrše košnju travnjaka, parkovskih i površina uz stambene objekte, kao i prikupljanje i odvoz iste u KS. Svakodnevno na...

Specijalizovana ekipa „Park“ izvršila orezivanje jablana visokog 35 metara, pokošene brojne zelene površine, rekonstruisana četri od ukupno osam, s Općinom Centar dogovorenih dječijih igrališta

Jablan visok preko 35 metara u ulici Hamdije Čemerlića kod broja 11 i 13 od danas više ne predstavlja opasnost za obližnje objekte, kao ni prolaznike u ovom dijelu Novog Sarajeva. Naime ekipa preduzeća „Park“ specijalizirana za orezivanje, sječu i njegu stabala danas je pomoću mehanizacije, odnosno auto korpe čiji dohvat dizalice...

Radnici „Park“-a rekonstruišu dječije igralište na Koševskom brdu, privode kraju sadnju sezonskog cvijeća, kose i prikupljaju pokošenu travu, orezuju stabla

Za nešto kraće od tri mjeseca djeca na području općine Centar dobit će osam rekonstruisanih i uređenih dječijih igrališta. Prema sporazumu nedavno potpisanim sa Općinom Centar preduzeće „Park“ rekonstruiše igrališta na Koševskom brdu, na Ciglanama, u ulici Mehmeda Spahe, u naselju Šip, na Čobaniji, u ulici Patriotske lige, u Kranjčevićevoj ulici i...

Preduzeće „Park“ vrši košnju trave na brojnim lokacijama u Kantonu Sarajevo

Preduzeće „Park“ vrši košnju trave na brojnim lokacijama u Kantonu Sarajevo

Vremenske prilike koje uveliko doprinose bujanju vegetacije, pa i trave razlog su što radnici preduzeća “Park” ovih dan posebnu pažnju posvećuju upravo košnji i uređenju travnjaka, odnosno javnih zelenih površina. Već drugi vikend zaredom, osim radnih dana organiziraju se posebne akcije u pojedinim općinama u kojima ovo preduzeće ima nadležnost održavanja istih,...