Bosanska 8; Bajrama Zenunija 1; Viteška 1; Vejsila Ćurčića 123 i 124; Kodžina 82 i 115; Hamdije Kapidžića 5,6 i 9; Prnjavorska 4; Adema Buče 153; Trg ZAVNOBiH-a 30; Reljevo 315; Briješće brdo 113 i 114 (NOVI GRAD)

Ekipa KJKP ”Park” zadužene za održavanje i popravku javne rasvjete danas su otklonile kvar na sljedećim lokacijama: