Safeta Zajke 48 i 229; Djevojačke vode bb; Trg djece Dobrinje 15; Trg Zlatnih ljiljana 32 i 35; Butilska 1; Pašića put 65; Gradačačka 118 i 130 (NOVI GRAD)

Ekipa KJKP ”Park” zadužene za održavanje i popravku javne rasvjete danas su otklonile kvar na sljedećim lokacijama: