Preduzeće „Park“ i Šumarski fakultet nastavljaju naučnu, stručnu i nastavnu saradnju

ugovor 2 004Kvalitet i zdravstveno stanje sadnog materijala koje preduzeće „Park“  proizvodi  u svoja dva rasadnika u Nedžarićima i Sokolović Koloniji, te prodaje i sadi na javnim zelenim površinama u Kantonu Sarajevo i u naredne tri godine vršit će se po kontrolom i nadzorom stručnjaka Šumarskog fakulteta u Sarajevu. Rezultat je ugovor 2 008to danas potpisanog ugovora o naučno-istraživačkoj, stručnoj i naučno-nastavnoj saradnji.

Ugovor koji su danas u ime preduzeća „Park“ i Šumarskog fakulteta potpisali Alen Ramić, v.d. direktora i dekan prof.dr Mirza Dautbašić nastavak je saradnje na izradi naučno-istraživačkih projekata, slobodnih naučnih tema, studija, elaborata i ostalog iz oblasti šumarske i hortikulturne struke.  Šumarski fakultet će na osnovu istog u naredne tri godine, u skladu sa zakonom vršiti pregled i nadzor proizvodnje biljnog materijala u „Park“-ova dva rasadnika, te za isti izdavati certifikate  o zdravstvenom stanju i kontroli sjemenskog i sadnog materijala.

Također je dogovoreno i da se nastavi trend organiziranja terenske nastave, kurseva, seminara i ostalih oblika permanentnog i povremenog obrazovanja i usavršavanja  studenata i stručnjaka iz oblasti šumarstva i hortikulture.

Današnji sastanak bio je i prilika za prezentiranje i razradu određenih ideja koje bi preduzeće „Park“ i Šumarski fakultet u narednom periodu kroz zajedničke projekte mogli realizirati, a koji za cilj imaju podizanje kvalitete i oplemenjivanje sadnim materijalom javnih zelenih površina, ali i što bolju zaštitu postojećih.