Preduzeće „Park“ u okviru „Javnih radova“ uređuje brojne zapuštene zelene površine

1Preduzeće „Park” osim redovnih aktivnosti na održavanju javnih zelenih površina, otpočelo je i čišćenje zapuštenih zelenih površina koje inače nisu obuhvaćene redovnim Programom održavanja.
U okviru ovih aktivnosti bit će očišćeno ukupno 39 lokacija na području Starog Grada, Centra, Novog Sarajeva, Novog Grada, Ilidže i Vogošće.
Od samoniklog rastinja, korova i smeća bit će očišćeno korito Koševskog potoka, površine u ulicama Dalmatinska i Alipašina, te na Koševskom brdu. U Novom Sarajevu kamene obloge korita Miljacke od mosta „Suade Dilberović i Olge Sučić“ do Hrasnog, škarpa u ulici Put života, te još nekoliko zapuštenih zelenih površina također će biti uređene, pokošene, a smeće i prikupljeni otpad s istih odvezeno na deponiju.
2I na Dobrinji niz zapuštenih zelenih površina uskoro će poprimiti novi izgled. Osim korita rijeke Dobrinjke i škarpa u blizini stepeništa u naselju Aneks, zatim u naseljima Alipašino i Saraj polje, u Reljevu i Briješću također neodržavane zelene površine će biti uređene i očišćene od trave, smeća i drugog samoniklog rastinja.
Rimske iskopine na Ilidži, obale rijeke Željeznice, površine u ulicama Butmirska cesta, Put Famos-a i Hrasnička cesta između ostalih na području Ilidže su također obuhvaćene planom čišćenja i uređenja. U Vogošći, osim škarpi uz Jošanički i Radića potok pokošene i očišćene od smeća bit će i površine u naselju Rosulje, u Semizovcu i ulici Vogošćanskih odreda.
Lokacije koje će uskoro biti obuhvaćene akcijom uređenja inače nisu u nadležnosti preduzeća „Park“, odnosno njihovo održavanje nije predviđeno „Park“-ovim redovnim „Programom održavanja“ nego su dodatna aktivnost koja za cilj ima tokom sezone urediti što više zelenih površina u našem gradu.
Svi navedeni radovi odvijaju se u okviru projekta „Javni radovi 2016“ u okviru kojih je preduzeće „Park“ shodno odluci JU“Služba za zapošljavanje KS“ angažiralo 50 osoba sa evidencije nezaposlenih. Navedeni angažman 50 lica trajat će dva mjeseca, odnosno 44 radna dana.