Preduzeće „Park“ započelo sanaciono orezivanje krošnji dijela rizičnih stabala u Velikoj aleji

img_4252U urbanoj sredini, u dvorištu stambenih zgrada, uz saobraćajnice prepune pješaka i automobila, u alejama, parkovima i drugim mjestima izvršiti bezbijednu, sigurnu, stručnu i sanacionu sječu ili orezivanje stabala visokih nekoliko desetina metara i starih preko stotinu godina, bez posljedica, mogu samo i isključivo specijalizirane ekipe osposobljene i ovlaštene za takvu vrstu posla. Upravo takvom ekipom, jedinom u KS, raspolaže preduzeće „Park“, a o rezultatima njihovog uspješnog rada na održavanju stabala na javnim zelenim površinama govore brojne uspješne, vrlo zahtjevne i rizične intervencije, od kojih je i jedna takva izvršena upravo danas u Velikoj aleji na Ilidži.img_4262
Naime, “Park”-ova ekipa specijalizovana za sanacionu zaštitu i sječu stabala, uz pomoć auto- korpe, danas je u Velikoj aleji započela sanaciono orezivanje velikih i izuzetno teških suhih grana ili dijelova stabala, na visini od oko 20 metara na stablima platana i divljeg kestena. Inače za ovaj zadatak “Park” – ovu ekipu za sječu unajmila je JU”Zaštićena prirodne područja KS”, u čijoj nadležnosti je gospodarenje i Velikom alejom koja predstavlja zaštićeni objekat oblikovane prirode i vrtne arhitekture. Prema riječima direktora Osmana Delića, JU”Zaštićena prirodne područja u KS” angažirala je preduzeće ” Park” da u okviru doznačenih sredstava narednih dana izvrši sanaciju, orezivanje i redukciju krošnji jednog broja stabala u Velikoj aleji i u samom nukleusu Vrela Bosne. Inače, sanacija stabala u Velikoj aleji i na Vrelu Bosne vrši se na osnovu stručnog mišljenja Šumarskog fakulteta, a kako je istakao direktor Delić, na osnovu nalaza Šumarskog fakulteta, potrebno je u potpunosti ukloniti 41 stablo, a na njih 78 izvršiti reduciranje krošnji, jer sva ta stabla trenutno predstavljaju potencijalnu opasnost za prolaznike i materijalna dobra. Navedena saradnja odobrena je i podržana i od strane Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS.
Današnje sanaciono orezivanje stabala, s obzirom da se radi o vrlo rizičnim i krajnje zahtjevnim radovima, bilo je i prezentacionog karaktera, kojemu su osim uposlenika preduzeća „Park“ i JU„Zaštićena prirodna područja KS“prisustvovali i učenici Srednje škole za okoliš i drvni dizajn, a radove su obezbjeđivali i pripadnici PU Ilidža. Navedeni radovi bit će nastavljeni i narednih dana.img_4266 img_4209 img_4211 img_4227 img_4231 img_4237