Radnici preduzeća „Park“ angažirani na čišćenju opalog lišća, okopavanju ružičnjaka i košnji trave

15226575_10154845874409090_1993175293_nRadnici preduzeća „Park“ zaduženi za održavanje javnih zelenih površina osim redovnog svakodnevnog čišćenja parkovskih površina danas vrše orezivanje niskog raslinja u ulici Asima Ferhatovića, kao i izrabljivanje opalog lišća u naselju Breka, te u parku At Mejdanu, koa i uređenju zelenog pojasa uz glavnu saobraćajnicu u naselju Marijin dvor.15282053_10154845853379090_1227121567_n

Izrabljivanje lišća trenutno se vrši i u blizini mosta “Suade Dilberović i Olge Sučić”, kao i orezivanje ružičnjaka na području Novog Sarajeva.

Danas je nastavljena mašinska košnja trave na škarpi uz rijeku Dobrinjku, a prikupljanje opalog lišća vrši se u ulici Miroslava Krleže, te na Trgu Sabora Bosanskog. Na Ilidži, na području banjskih parkova u toku je izrabljivanje opalog lišća i orezivanje grmlja. Orezivanje ukrasnog grmlja u Vogošći radnici preduzeća „Park“ danas vrše u ulici Omladinska, dok je u ulicama Igmanska i Feriza Merzuka vršeno čišćenje i uređenje staza.

Inače u svih šest općina u KS i to Starom Gradu, Centru, Novom Sarajevu, Novom Gradu, Ilidži i Vogošći radnici zaduženi za održavanje javnih zelenih površina vrše svakodnevnu higijenu zelenih površina,što podrazumijeva prikupljanje smeća sa zelenih površina, pražnjenje parkovskih korpi, odvoz smeća i slično.