Preduzeće „Park“ danas vrši orezivanja ukrasnog grmlja, uređuje škarpu Miljacke, vrši odvoz prikupljenog otpada

Orezivanje ukrasnog grmlja i drugog niskog rastinja danas su radnici preduzeća „Park“, u okviru jesenjih aktivnosti uređenja javnih zelenih površina, nastavili u ulici Ejuba Ademovića u općini Centar. Zelene površine u Velikom parku i u ulici Radićeva očišćene su od opalog i starog lišća.
Na području Novog Sarajeva i u ulicama Zagrebačka i Grbavička također je vršeno prikupljanje i odvoz opalog lišća. Ekipa preduzeća „Park“ zadužena za održavanje javnih zelenih površina u Novom Gradu nastavila je aktivnosti na čišćenju škarpe Miljacke, a osim mašinske košnje travnjaka, vršeno je prikupljanje pokošene trave i drugog otpada. U Bulevaru Meše Selimovića danas je vršeno okopavanje i uređenje sadnica ukrasnog grmlja. I ekipa zadužena za uređenje zelenih površina na Ilidži danas je vrijedno radila na pripremi zelenila za nadolazeće zimske dane. Osim prikupljanja i čišćenja površina u banjskim parkovima i Velikoj aleji od opalog lišća i sa drugih lokacija na području ove općine vršen je odvoz i uklanjanje prikupljenog otpada.
 
U Vogošći su danas realizirane slične aktivnosti i to u ulicama Spasoje Blagovčanina i Tome Mendeša, kao i uklanjanje otpada oko sadnica žive ograde u ulicama Jošanička i Igmanska.
Ekipe preduzeća „Park“ danas su bile angažirane i na otklanjanju kvarova na javnoj rasvjeti na području Kantona Sarajevo, a i ekipa zadužena za sječu i orezivanje stabala danas je imala brojne aktivnosti.
Vrtlari preduzeća „Park“ u rasadnicima u Nedžarićima i Sokolović Koloniji i danas su radili na pripremi površina za sadnju novog sezonskog cvijeća, te uzgoju vrlo širokog asortimana sadnica cvijeća, ukrasnog grmlja, drveća, pa i proizvodnji travnog busa i lumbrihumusa.