Orezivanje i sječa stabala u Novom Sarajevu, a čišćenje i uređenje zelenih površina na području šest općina u KS

Pogodne vremenske prilike radnici preduzeća „Park“ ovih dana koriste za uređenje i čišćenje zelenih površina, pripremu, orezivanje i okopavanje sadnica ruža, ukrasnog grmlja i mladih stabala, a užurbano rade i na orezivanju i sječi odraslih stabala.

Poznato je da je preduzeće „Park“ jedino ovlašteno preduzeće za orezivanje i sječu stabala na zelenim povšinama u Kantonu Sarajevo i da posjeduje specijaliziranu ekipu za tu vrstu poslova. Građani ukoliko imaju zahtjev da se odraslo stablo na zelenoj površini u blizini njihove zgrade ili poslovnog objekta oreže, izvrši oblikovanje krošnje ili ako smatraju da stablo predstavlja opasnost za ljude i materijalna dobra svoju molbu trebaju poslati nadležnoj općinskoj službi koja ima formiranu komisiju čiji zadatak jeste na osnovu te molbe izvršiti pregled stabla na terenu. Općinska služba, odnosno komisija nakon obilaska terena izdaje rješenje, na osnovu kojeg preduzeće „Park“ po prijemu istog izlazi na teren i vrši intervenciju na stablu, kako je i propisano rješenjem.

Danas i jučer ekipa specijalizirana za sječu i orezivanje stabala u ulici Džemala Bijedića kod broja 94  vrši orezivanje grana i oblikovanje krošnje na nekoliko stabala koja se nalaze u blizini stambenih objekata. Oblikovanje krošnje jasena također je vršeno u Bulevaru Meše Selimovića, a potpuna sječa dva javora u ulici Aleja lipa broj 1, jednog prunusa u ulici Olovska i isto tako u ulici Zagrebačka kod broja 57. Sve intervencije na stablima vršene su na osnovu rješenja izdatih od strane nadležne općine.

Radnici Sektora održavanja javnih zelenih površina, shodno Programu održavanja, u šest općina u KS i to Starom Gradu, Centru, Novom Sarajevu, Novom Gradu, Ilidži i Vogošći vrše svakodnevnu higijenu zelenih površina, što podrazumijeva prikupljanje smeća sa zelenih površina, pražnjenje parkovskih korpi, odvoz smeća i slično.

U parku  At Mejdan  i Veliki park u toku je prikupljanje opalog lišća sa zelenih površina, a iste aktivnosti vrše se u ulicama Zmaja od Bosne i Grbavička. Na području Novog Grada nastavljena je mašinska košnja trave na škarpi Miljacke u blizini objekta Vistafon, a u Bulevaru Meše Selimovića prikupljano je opalo lišće. Iste aktivnosti realizirane su i na Ilidži i to u banjskim parkovima i Velikoj aleji, a u Vogošći danas su na rasporedu bile ulice Partizanski odred Zvijezda i Spasoje Blagovčanina.