Rekonstruisana zelena površina u ulici Dajanli Ibrahim bega, vršena košnja trave na obalama Miljacke, organizirani odvoz otpada u šest općina u KS

Kako je i predviđeno Programom održavanja javnih zelenih površina, kao najvećim godišnjim projektom preduzeća „Park“, danas su radnici Sektora održavanja javnih zelenih površina aktivno uređivali i čistili zelene površine na području šest općina u Kantonu Sarajevo u kojima ovo preduzeće ima nadležnost održavanja istih.

Tako su radnici preduzeća „Park“ zelenu površinu u ulici Dajanli Ibrahim bega rekonstruisali, očistili i uredili, a na području Starog Grada i Centra osim svakodnevne higijene, te utovara i odvoza prikupljenog smeća sa svih zelenih površina, radili su na metenju staza i platoa.

U Novom Sarajevu također su, pomoću mehanizacije odvezene veće količine ranije prikupljenog otpada, a u ulici Grbavička radilo se na izgrabljivanju opalog lišća, te prikupljanju drugog smeća.

Na području Otoke u Novom Gradu, shodno nedostatku sniježnih padavina, nastavljena je akcija košnje trave sa obala Miljacke pomoću kosilica i trimera, a u Brčanskoj ulici ekipa preduzeća „Park“ radila je na prikupljanju opalog lišća i smeća sa zelenih površina.  Sa površina u Novom Gradu, koje su u nadležnosti preduzeća „Park“ danas je pomoću mehanizacije vršen utovar i odvoz otpada.

Današnje pogodne vremenske prilike radnici RJ Ilidža iskoristili su za nastavak akcije uređenja i čišćenja javnih zelenih površina na području naselja Pejton, a osim redovnog čišćenja smeća sa ostalih površina na području Ilidže koje su u nadležnosti preduzeća „Park“ vršen je i organizirani odvoz ranije prikupljenog otpada.

U Parku penzionera u Vogošći danas su očišćene i uređene parkovske staze, a u ulicama Omladinska i Braće Kršo vršeno je izgrabljivanje smeća i drugog otpada. Na području Vogošće također je pomoću mehanizacije izvršen utovar i odvoz prikupljenog opalog lišća i drugog otpada.