Na Ilidži i Vogošći orezivanje stabala, u Novom Gradu ukrasnog grmlja, u Novom Sarajevu košnja trave

Ekipa preduzeća „Park“ zadužena za sječu i orezivanje danas je na području Ilidže i Vogošće, a shodno ranije izdatim rješenjima općina, vršila sječu i orezivanje stabala na javnim zelenim površinama.

U ulici Mustafe Ice Voljevice 4 na Ilidži danas je u potpunosti posječeno jedno stablo smrče i jedno stablo jele. U istoj ulici na jednom stablu jasena izvršeno je reduciranje grana i oblikovanje krošnje u neposrednoj blizini stambenog objekta.

I na području Vogošće, kako je i propisano rješenjem Općine, izvršena je sječa dva stabla  oraha i to u ulicama Braće Kršo 39 i Vogošćanskih odreda 58.

Bez obzira na niske temperature, danas je ekipa RJ Centar zadužena za održavanje javnih zelenih površina u ulici Kranjčevićeva vršila izgrabljivanje i prikupljanje opalog lišća sa zelenih površina, a sa ostalih površina u Centru i Starom Gradu vršen je odvoz većih količina otpada pomoću mehanizacije.

Od Čengić vile do Otoke nastavljena je, jučer započeta mašinska košnja i čišćenje  škarpe uz Miljacku, a u ulici Topal Osman paše osim čišćenja zelenih površina od opalog lišća i drugog otpada vršeno je i orezivanje grana, odnosno uređenje ukrasnog grmlja i drugog rastinja.

I na području Novog Sarajeva danas je pomoću  menahizacije utovaren i odvezen ranije prikupljeni otpad sa zelenih površina.

U naselju Nedžarići i u ulici Aleja Bosne srebrne danas su zelene površine očišćenje od smeća, opalog lišća i drugog otpada, a i na području ove općine sa zelenih površina u nadležnosti preduzeća „Park“ vršen je odvoz većih količina otpada.

Ekipa zadužena za održavanje javnih zelenih površina na Ilidži danas je bila angažirana u ulici Ibrahima Ljubovića, a radili su na prikupljanju i čišćenju opalog lišća i drugog otpada.

U ulicama Spasoje Blagovčanina i Remzije Veje u Vogošći također je izvršeno prikupljanje opalog lišća i ostalog otpada, a sa drugih površina odvezeno je prikupljeno smeće.