U Centru prikupljanje orezanih grana, u Mojmilu uređenje zelenih površina, na Ilidži odvoz otpada

Radnici preduzeća “Park” danas su prikupili i odvezli otpad nakon orezivanja ukrasnog grmlja, niskog rastinja, te mladih stabala na području općine Centar i to u ulicama Braće Skenezi, Jukićeva, te Marsela Šnajdera. U ulici Husrefa Redžića i na Merhemića trgu danas je vršeno izgrabljivanje opalog lišća i čišćenje zelenih površina od drugog otpada. Također na području Starog Grada i Centra osim odvoza prikupljenih otpada pomoću mehanizacije, na svim površinama vršena je redovna higijena koja podrazumijeva prikupljanje papira, plastične ambalaže i drugog smeća, te čišćenje parkovskih korpi i slično. U ulici Topal Osman paše u Novom Sarajevu danas je nastavljeno izgrabljivanje opalog lišća i prikupljanje drugog otpada sa zelenih površina, kao i utovar i odvoz ranije prikupljnog smeća.
Radnici preduzeća “Park” jutros su prilikom redovne higijene u ulici Semira Frašte kod broja 10 zabilježili novi vandalski odnos pojedinaca prema javnim zelenim površinama i parkovskom mobilijaru. Naime, tokom vikenda nepoznati počinioci su na navedenom lokalitetu u potpunosti uništili i polomili jednu parkovsku klupu. To je još jedan pokazatelj da zaista ogromni napori radnika “Park”- za vrlo kratko vrijeme vandalskim odnosom pojedinaca prema javnom dobru bude minimaliziran, a utrošeni novac ponovo mora biti investiran. Bez obzira na slične primjere koje bilježimo na javnim zelenim površinama, radnici zaduženi za održavanje zelenila u Novom Gradu i to na Mojmilu vršili su danas izgrabljivanje opalog lišća i prikupljanje drugog otpada, a sa drugih zelenih površina u ovoj općini pomoću mehanizacije vršen je utovar i odvoz smeća.
Ekipa RJ Ilidža danas je osim čišćenja i uređenja površina na prostoru banjskih parkova, uređivala i zelene površine u ulici Ibrahima Ljubovića. Naravno i na području ove općine vršen je odvoz prikupljenog smeća pomoću mehanizacije, a osim redovne higijene na ostalim zelenim površinama na Ilidži, očišćeno je i smeće sa površina na području Igmana i Bjelašnice. Danas se aktivno radilo i u Vogošći, a osim utovara i odvoza ranije prikupljenog smeća, u ulici Igmanska sa zelenih površina vršeno je izgrabljivanje lišća i čišćenje smeća.