Radnici „Park“-a danas čistili snijeg sa parkovskih staza i stepeništa, orezivali stabla u Novom Gradu i Vogošći

Poznato je da radnici preduzeća „Park“ zaduženi za održavanje javnih zelenih površina tokom sniježnih padavina postaju zimska služba, odnosno da je njihov zadatak dok pada snijeg vršiti zaštitu mladih sadnica najprije stabala, ali i ukrasnog grmlja, te čišćenje parkovskih staza, stepeništa i platoa. Ujedno vrše i tretiranje očišćenih staza abrazivnim materijalom, a na raspolaganju svakako imaju i cjelokupnu mehanizaciju Preduzeća.
Tako su danas radnici u našim radnim jedinicama u Starom Gradu i Centru, Novom Sarajevu, Novom Gradu, Ilidži i Vogošći u prijepodnevnim satima radili na čišćenju staza, stepeništa i platoa koji se nalaze u okviru sarajevskih parkova i zelenih površina.
Na području općine Centar od snijega su očišćene staze i parkovski mobilijar u Velikom i Malom parku, Koševo I i II, u parku At Mejdan, te unutar blokovskog zelenila, a takvi poslovi su vršeni i u drugim općinama. U Novom Sarajevu, bez obzira na sniježne padavine vršeno je orezivanje stabala, a u naselju Mojmilo orezivanje ukrasnog grmlja.
Na pojedinim zelenim površinama, gdje su to vremenski uslovi dozvoljavali vršeno je izgrabljivanje opalog lišća, a sa svih zelenih površina u šest općina, koje su u nadležnosti preduzeća „Park“ vršeno je prikupljanje smeća, čišćenje parkovskih korpi.
Na području šest općina u kojima preduzeće „Park“ ima nadležnost održavanja javnih zelenih površina danas je vršen utovar i odvoz ranije prikupljenih većih količina otpada, pomoću mehanizacije.

Radnici zaduženi za održavanje zelenih površina na području Novog Grada i Vogošće danas su pomagali i kolegama iz RJ Sječa na čišćenju i uklanjanju orezanih grana i drugih dijelova stabala i to u ulicama Ilije Engela u Novom Gradu i Feriza Merzuka u Vogošći.
Zimska služba preduzeća „Park“ ostat će u pripravnosti i tokom noćnih sati, te ukoliko sniježne padavine ponovo počnu bit će na terenu i vršiti zaštitu zelenila i parkovskog mobilijara.