Zimska služba „Park“-a na terenu čistila snijeg sa parkovskih staza i mobilijara, javna rasvjeta popravljana u tri općine u KS

Zbog sniježnih padavina radnici KJKP“Park“d.o.o.Sarajevo od ranih jutarnjih sati su na terenu  i angažovani su na ručnom i mašinskom uklanjanju snijega i to na području šest općina u Kantonu Sarajevo.

Ekipa „Zimske službe“ raspoređena je u Starom Gradu i Centru, Novom Sarajevu, Novom Gradu, Ilidži i Vogošći, a potreban broj radnika angažovan je na ručnom i mašinskom uklanjanju snijega s parkovskih staza, platoa, stepeništa i mostova, parkovskih klupa i drugih parkovskih sadržaja. Po potrebi se radi i na otresanju snijega sa drveća, grmlja, žive ograde, kako je i predviđeno Programom rada zimske službe KJKP“Park“d.o.o.

Snijeg koji pada, prema informacijama s terena nije uzrokovao lomljenje grana, niti drveća.

Potrebna mehanizacija i radnici KJKP“Park“ će ukoliko se sniježne padavine nastave produžiti rad i u toku noći kako bi bili u skladu sa Programom rada i našim mogućnostima obavljali svoje zadatke.

I ekipa  preduzeća „Park“ zadužena za održavanje i popravku javne rasvjete u Kantonu Sarajevo, prema nalogu Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS, danas je svoje zadatke obavljala na nekoliko lokacija na području Novog Grada, Novog Sarajeva i Centra.

Najviše posla bilo je u ulici Zmaja od Bosne od Marijin dvora do Pofalića gdje je vršena kontrola i zamjena neispravnih rasvjetnih tijela. I u ulicama Zahira Panjete i Smaje Šikala danas se radilo na otklanjanju kvarova na javnoj rasvjeti, a na Trgu međunarodnog prijateljstva zamijenjeno je 10 novih žaruljana stubovima javne rasvjete uz pješačku stazu. U Kevrinom potoku također su otklonjeni kvarovi na javnoj rasvjeti.

Građani Kantona Sarajevo inače kvar na javnoj rasvjeti mogu prijaviti Centru za nadzor i upravljanje KS  putem telefona na broj 033/564-444.