Rad službi „Park“-a tokom novogodišnjih praznika organiziran u dežurama

Rad radnih jedinica preduzeća“Park“ zaduženih za održavanje javnih zelenih površina i čišćenje smeća tokom novogodišnjih praznika bit će organiziran u dežurama, odnosno svaka radna jedinica  i to na području Starog Grada, Centra, Novog Grada, Ilidže i Vogošće u subotu nedjelju, ali i ponedjeljak i utorak bit će u funkciji, a dežurni radnici bit će zaduženi za prikupljanje i čišćenje smeća.

Radnici zaduženi za održavanje javnih zelenih površina, inače tokom zime i sniježnih padavina su u funkciji zimske službe, a danas su na terenu vršili aktivnosti čišćenja parkovskih staza i stepeništa, te tretiranje istih posipnim materijalom, a snijeg je uklanjan i sa parkovskog mobilijara. Vršena je i higijena zelenih površina, te čišćenje parkovskih korpi za smeće.

I RJ Sječa danas je na terenu, shodno rješenjima općina vršila orezivanje i zaštitu odraslih stabala, a najaktivnije je bilo u naselju Grbavica u ulici Hasana Brkića br. 2.

RZC“Pionirska dolina“ i zoo vrt također će tokom vikenda, ali i u ponedjeljak i utorak biti otvorena za sve posjetioce koji odluče tokom novogodišnjih praznika posjetiti  naš zoološki vrt.

Tokom novogodišnjih praznika dežurna će biti i ekipa zadužena za održavanje novogodišnje dekoracije, koja će na terenu u slučaju potrebe vršiti otklanjanaje kvarova i zamjenu dekorativnih elemenata.