Zimska služba preduzeća “Park” u pojačanom sastavu na terenu radi na čišćenju snijega i zaštiti mladih stabala

Zbog današnjih sniježnih padavina u našem gradu, od ranih jutarnjih sati, zimska služba preduzeća “Park” je, bez obzira i na neradni dan, u pojačanom sastavu na terenu i vrši aktivnosti na zaštiti zelenila i čišćenju snijega. Najviše se radi na otresanju snijega sa krošnji mladih stabala i ukrasnog grmlja, kako bi spriječili lomljenje grana i štetu na zelenilu. Osim toga vrlo aktivno se radi i na ručnom, ali i mašinskom čišćenju parkovskih staza, stepeništa i platoa. Cilj je spriječiti i formiranje leda na očišćenim stazama pa se iste nakon čišćenja tretiraju i posipnim materijalom. Ukoliko u toku dana padavine prestanu počet će se i sa čišćenjem parkovskog mobilijara. Zimsku službu preduzeća “Park” inače osim raspoložive mehanizacije, čine radnici zaduženi za održavanje javnih zelenih površina na području Starog Grada, Centra, Novog Sarajeva, Novog Grada, Ilidže i Vogošće. Danas je, zbog veličine površina koje čiste, najaktivnije bilo na području Novog Grada, a radnici ove radne jedinice trudili su se zaštititi svako mlado stablo i sadnicu, te prohodnim učine što više parkovskih staza.Očišćene su staze i stepeništa u ulici Bosanska, na Trgu međunarodnog prijateljstva, u ulici Safeta Hadžića, u ulici Ive Andrića. Pješačke staze i stepeništa u blizini osnovnih škola “Meša Selimović” i “Fatima Gunić” su također prohodne.
Danas će ukoliko to vremenske prilike dozvole biti vršeno i čišćenje smeća sa površina u nadležnosti preduzeća “Park” kao i pražnjenje parkovskih korpi za smeće.
Zimska služba preduzeća “Park” će i tokom noći biti u stanju pripravnosti, te ukoliko se sniježne padavine nastave uz pomoć raspoložive mehanizacije i alata na terenu vršiti zaštitu zelenih površina. Iz preduzeća “Park” upućuju i apel građanima da, ukoliko se sniježne padavine intenziviraju, otresu snijeg sa mladog stabla ili drugog zelenila u blizini njihove zgrade ili poslovnog prostora, jer na taj način će spasiti stablo i spriječiti materijalnu štetu na javnom dobru, a svako stablo itekako je značajno nama i našem gradu.