„Park“-ova zimska služba čisti parkovske staza i stepeništa od snijega

Od početka sniježnih padavina i niskih temperatura radnici preduzeća „Park“, angažovani na zimskom održavanju parkovskih staza i stepeništa, svakodnevno su na terenu, a osim ručnog i mašinskog uklanjanja snijega, redovno vrše i tretiranje staza posipnim materijalom. Znači zimsko održavanje parkovskih staza, stepeništa, otresanje snijega sa krošnji drveća, ukrasnog grmlja i sl. vrši se svakodnevno i po potrebi. Od jučer sa novim sniježnim padavinama svakodnevno zimsko održavanje je i  intenzivnije, a trenutno je na terenu oko 70 radnika koji rade na ručnom uklanjanju snijega, posipanju, a na raspolaganju je i cjelokupna mehanizacija preduzeća „Park“.

Ekipa zimske službe „Park“-a, prema Programu zimskog održavanja, raspoređene su u Starom Gradu i Centru, Novom Sarajevu, Novom Gradu, Ilidži i Vogošći, a u skladu s našim potrebama raspolažemo radnom snagom, kao i mehanizacijom za uklanjanju snijega s parkovskih staza, platoa, stepeništa i mostova, klupa i drugih parkovskih sadržaja. Programom je definisana i potreba otresanja snijega sa drveća, grmlja, žive ograde u slučaju intenzivnijih padavina. „Zimska služba“ preduzeća „Park“ raspolaže i potrebnim zalihama soli i posipnog materijala.

Potrebna mehanizacija i radnici KJKP“Park“ će ukoliko se sniježne padavine nastave, a i u slučaju potrebe na terenu, biti u pripravnosti i tokom  noći kako bi, u skladu sa Programom zimske službe  i našim mogućnostima, obavljali svoje zadatke.

Prema dosadašnjim informacijama sa terena na površinama u nadležnosti preduzeća „Park“ nije zabilježeno lomljenje grana ni stabala usljed sniježnih padavina, a RJ Sječa zajedno sa mehanizacijom također je u stanju pripravnosti i u slučaju potrebe spremna je da reaguje na terenu.