Parkovske staze, stepeništa i platio u nadležnosti “Park”-a i u Pionirskoj dolini očišćeni od snijega i tretirani posipnim materijalom

Zbog ekstremno niskih temperatura i snijega koji je pao u našem gradu ekipa preduzeća “Park” i danas je na terenu vrlo aktivno radila na čišćenju parkovskih staza, stepeništa i platoa koji se nalaze u sklopu površina u nadležnosti ovog preduzeća. Dok je jučer zimska služba preduzeća “Park” imala zadatak omogućiti prohodnost parkovskih staza, otresane snijega sa mladih stabala i drugog niskog rastinja, danas je ekipa zadužena za zimsko održavanje zadužena bila u potpunosti od snijega očistiti što više staza, te iste tretirati posipnim materijalom i spriječiti, koliko je to moguće, formiranje poledice. Na području Starog Grada i Centra, Novog Sarajeva, Novog Grada, Ilidže i Vogošće samo na ručnom čišćenju snijega sa staza, stepeništa i platoa i danas je angažirano oko 70 radnika, koji su inače zaduženi za održavanje zelenih površina. Čišćenje snijega sa parkovskih staza, gdje to veličina prostora dozvoljava vrši se svakako i uz pomoć raspoložive mehanizacije preduzeća “Park”. Osim toga snijeg se čisti i sa parkovskog mobilijara, a prioritet su svakako parkovske korpe za smeće kako bi se u određenoj mjeri spriječilo prljanje zelenih površina smećem poput papira, pvc ambalaže, ali nerijetko i smećem iz domaćinstva koje pojedinci umjesto na za to predviđena mjesta ostavljaju u parkovske korpe i na parkovske površine. Radnici “Park”-a čiji zadatak je briga i zaštita zelenila i zelenih površina tokom ovih dana vrše i prikupljanje smeća, odnosno redovnu higijenu istih.
Zimska služba preduzeća “Park” koju čine radnici zaduženih za održavanje javnih zelenih površina i cjelokupna mehanizacija će i tokom vikenda biti u stanju pripravnosti i na terenu vršiti zadatke kako je to i predviđeno Programom. Osim njih u pripravnosti je i ekipa jedina osposobljena za sječu i orezivanje stabala, ali i ekipa za održavanje javne rasvjete na području općina Centar, Novog Sarajeva i Novog Grada.
Bez obzira na izrazito niske temperature kapije “Pionirske doline”, jedinog bosanskohercegovačkog centra sa zoo vrtom otvorene su svakog dana od 8,00 do 16,00 sati, a sve životinje u zoo vrtu su dobro i podvrgnute su zimskom tretmanu koji podrazumijeva obilniju i vitaminima i mineralima bogatiju ishranu, te boravak u objektima sa termoizolacijom. Inače zimska idila u “Pionirskoj dolini” očarat će svakog posjetioca, a sve staze i površine za šetnju su čiste i prohodne.