U Novom Sarajevu novi park za pse, na Ilidži orezivanje starih i opasnih stabala

U ulici Aleja lipa u Novom Sarajevu danas je ozvaničen završetak izgradnje parka za pse, koji se sastoji od dvije cjeline, odnosno površine namijenjene za veće i manje pse i to one vlasničke. Park za pse nalazi su u neposrednoj blizini šetališta i dječijeg igrališta, a opremljen je rekvizitima i mobilijarom za igru i dresuru. Park je ograđen visokom ogradom, a danas je isti i zvanično predat na održavanje preduzeću “Park”. Postavljena je i info tabla s pravilima o upotrebi i korištenju parka, a uskoro će biti istaknuti i brojevi telefona na koje vlasnici pasa mogu prijaviti uočena oštećenja ili nedostatke nastale na rekvizitima, ali i vandalski odnos pojedinaca prema sadržajima u istom. Također, zadatak “Park”-ovih komunalnih redara bit će redovan pregled parka, kako bi na vrijeme mogla biti uočena eventualna oštećenja sprava, te u saradnji sa Općinom pokrenuta njihova obnova ili zamjena. Danas je delegacija Općine Novo Sarajevo koja je i finansirala izgradnju parka, sa predstavnicima preduzeća “Park” posjetila i novoizgrađeno dječije igralište u naselju Dolac Malta, a dogovorena je i rekonstrukcija okolnog travnjaka, ali i drugi poslovi i na jednoj i na drugoj lokaciji.Inače preduzeće “Park” sa Općinom Novo Sarajevo, kao i sa drugim općinama, ima dobru saradnju u akciji rekonstrukcije dječijih igrališta, sportskih i ploha za rekreaciju i uskoro bi sa Općinom Novo Sarajevo trebao biti potpisan sporazum o preuzimanju u nadležnost održavanja nešto manje od 70 takvih površina od strane preduzeća “Park”. U toku je popravka i rekonstrukcija oštećenih sprava i parkovskog mobilijara na određenim igralištima i sportskim površinama, a koje je uočila i zabilježila stručna komisija koju su činili predstavnici Općine i preduzeća “Park”. Sve te aktivnosti realizuju se u skladu sa Uredbom o uređenju i održavanju javnih zelenih i rekreativnih površina KS, a isti poslovi trenutno se realiziraju i u drugim općinama.
Danas su i radnici preduzeća “Park” zaduženi za održavanje javnih zelenih površina imali pune ruke posla, koji se ogledao u čišćenju smeća na javnim zelenim površinama, čišćenje i pražnjenje parkovskih korpi, čišćenje ostataka snijega sa parkovskih staza i leda iz odvodnim kanalima, kao i orezivanje ukrasnog grmlja i drugog rastinja. Na području šest općina u kojima preduzeće “Park” ima nadležnost održavanja zelenih površina pomoću mehanizacije organiziran je i odvoz prikupljenog otpada i orezanih grana, a u toku je akcija orezivanja krošnji stabala. Jedna takva već drugi dan traje i u Bulevaru Meše Selimovića. Naša ekipa specijalizirana za sječu i orezivanje stabala i jedna ovlaštena za takvu vrstu poslova na javnim zelenim površinama u KS, u ulici Rustempašina na Ilidži, danas je izvršila sječu jednog i dekaptiranje krošnji tri vrlo visoka i opasna stabla jablana.Svi ovi poslovi izvršeni su u skladu sa rješenjem Općine, a inače građani orezivanje ili sječu stabla na javnoj zelenoj površini mogu tražiti isključivo putem nadležne općinske službe ili svoje mjesne zajednice.